”Ingen av den el som produceras i Lagan uppfyller ens kraven för att få kallas grön eller förnybar.”
”Ingen av den el som produceras i Lagan uppfyller ens kraven för att få kallas grön eller förnybar.” Bild: Fredrik Magnusson

Fantastisk vinst med dammutrivning

Att börja ta vara på Lagans verkliga biologiska resurs borde inte minst ekonomiskt vara en självklarhet. Det skriver Kent Nyman och Krister Joneken i en replik på ”Halland behöver vattenkraften”.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Med osakliga argument försöker Statkrafts kommunikationschef punktera en saklig upplysningskampanj som visar att det är en stor samhällsekonomisk vinst att uppfylla en dröm som funnits hos mängder av människor som vill restaurera det som en gång var Sydsveriges viktigaste vattendrag. Vår förening har visat på den fantastiska potential som finns outnyttjad i Laholm. Att börja ta vara på Lagans verkliga biologiska resurs borde inte minst ekonomiskt vara en självklarhet. Detta inte minst då många fler arbetstillfällen då skulle skapas jämfört med till exempel ett ödeläggande tunnelprojekt som planeras i Knäred.

I artikeln ”Halland behöver vattenkraften” påstår Statkrafts Mikael Petrovic Wågmark att alla Lagans kraftverk producerar el till 91 000 hushåll. Det är inte sant.

ANNONS

I samhällsdebatter så likställs ofta ett hushåll med vad en villa på 100 kvadratmeter förbrukar. På så vis kommer man fram till en genomsnittlig förbrukning per hushåll om 12 000 KWh.

De 538 GWh (=0,538 TWh) som produceras av alla kraftverk i Lagan räcker således till 45 000 hushåll och inte till 90 000 som Statkrafts lobbyist försöker göra gällande. Merparten av dessa hushåll ligger heller inte i Halland.

Lagans nedersta kraftverk, Laholms kraftverk producerar el till motsvarande 1 800 normalvillor enligt Statistiska Centralbyrån. Omräknat i hushåll så blir det maximalt 3 000. På Laholms kommuns hemsida så kan man läsa att det används knappt 70 procent av den el som produceras inom kommunen. Laholms kraftverk står för endast 8 procent av denna produktion.

Det dyra är inte att tillverka el. Det dyra är att bygga ledningskapacitet.

Med andra ord så skriver Mikael Petrovic osanningar dels då han dubblerar nyttan av det som Lagans alla kraftverk producerar, och dels påståendet om att hushåll och företag skulle riskera att stå utan el om Laholms kraftverksdamm rivs.

FN har slagit fast att den viktigaste faktorn för biologisk mångfald är fritt strömmande vatten. Då kan inte vattnet dras i en tunnel. Skräckexempel på detta finns det tyvärr gott om och den internationella trenden går i stället mot dammutrivningar och återställande av strömfåror.

ANNONS

Detta har visat sig vara en vinst för samhället och för Laholms del skulle vinsten bli fantastisk då nyttan av en dammutrivning kan räknas till 15 gånger mot vad nyttan i dag är med den förhållandevis ringa elproduktionen från Laholms kraftverk. Statkraft driver med andra ord sitt särintresse utan skrupler.

Ingen av den el som produceras i Lagan uppfyller ens kraven för att få kallas grön eller förnybar.

Att kraftverksdammar skulle förhindra översvämningar motsägs av den verklighet i Knäred som Lagans Vänner också uppmärksammat i en debattartikel. Stora ekonomiska skador har orsakats både i Skåne och i Knäred på grund av vattenverksamhet. Det naturliga skall vara att ängar och våtmarkers svampeffekt utnyttjas vid översvämningar. Detta är bra också för koldioxidinlagring. Sumpgasbildande dammar är inte bra.

Mikakel Petrovic Wågmark agerar nu närmast desperat som en möjligheternas dödgrävare när han argumenterar hejdlöst med en mängd floskler för att slippa en seriös debatt.

Karseforsens kraftverk står ensamt för 40 procent av den samlade reglereffekten i Lagan. Där finns en lösning presenterad med styrande fiskgaller som lagts fram. Statkrafts egen utredare Åsa Widén har också konstaterat i en utredning för SLU att minimiflöde kostar obetydligt.

Vår förening vill gärna att Åsa Widén tar fram alternativet att riva ut Laholms kraftverksdamm som tillägg i utredningen. Detta borde vara det enkla och det skulle definitivt förpassa Statkrafts argumentation till papperskorgen där den hör hemma.

ANNONS

Kent Nyman

Lagans Vänner

Krister Joneken

energikonsult

Svar på ”Hallands behöver vattenkraften” av Mikael Petrovic Wågmark.

ANNONS