”Tyvärr har politiken stirrat sig blind på HH-förbindelsen. Vi önskar i stället en öppen och faktabaserad debatt om en ny Öresundsförbindelse.”
”Tyvärr har politiken stirrat sig blind på HH-förbindelsen. Vi önskar i stället en öppen och faktabaserad debatt om en ny Öresundsförbindelse.” Bild: Björn Lindgren/TT

Europaspåret är den bästa lösningen för Halland och Halmstad

Europaspåret är ett konkret och välstuderat förslag med stor potential som bör utredas närmare av svenska och danska myndigheter. Det skriver Christian Alexandersson i en replik på en ledare.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I helgen skrev Mattias Karlsson om de tre förslagen på en ny Öresundsförbindelse; Helsingborg–Helsingör, Landskrona–Köpenhamn och en metro Malmö–Köpenhamn.

Karlsson kom fram till att ”HH-förbindelsen är den lösning som troligen skulle gynna hallänningarna mest, framför allt då den ligger närmast”.

Det är tyvärr inte så enkelt. För att bedöma förbindelserna måste man titta på hur de kopplas till danska sidan.

HH-tågförbindelsen ska förbindas med Kystbanan mellan Helsingör och Köpenhamn som är en viktig pendlarsträckning utan kapacitet till nya tåg. Det betyder att man kommer behöva byta tåg om man vill till Köpenhamn via HH. Och restiden på 45 minuter Helsingör–Köpenhamn kan inte heller kortas med HH-förbindelsen.

ANNONS

En förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn – kallad Europaspåret – skulle däremot göra Köpenhamn mycket mer tillgänglig för hallänningarna.

Restiden minskas avsevärt eftersom förbindelsen går direkt till Köpenhamn från Landskrona. Exempelvis blir restiden Halmstad-Köpenhamn cirka en timme medan alternativet med HH blir drygt 1,5 timme.

Att ha Köpenhamn inom pendlingsavstånd skulle få stor positiv effekt på arbetsmarknadsregionen och detta borde vara viktigare för beslutsfattare än vart förbindelsen ligger.

I ett nationellt perspektiv finns också stora fördelar med Europaspåret eftersom den kan hantera långa, tunga godståg samt fjärrtåg, vilket inte är möjligt med HH-förbindelsen. Detta är också anledningen till att SJ och Green Cargo önskar att Europaspåret utreds.

Ny kapacitet till gods- och fjärrtåg behövs för att utveckla järnvägssystemet och dra nytta av Fehmarn-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland. Fehmarn-förbindelsen har potential att knyta vår region mycket närmare Hamburg och Berlin, men det kräver rätt satsningar på svensk sida. Med Europaspåret skulle restiden Halmstad–Hamburg bli cirka 3,5 timmar.

Europaspåret finansierar sig själv på samma sätt som Fehmarn genom EU-stöd och avgifter från framtida trafik. Europaspåret är inte komplicerat att bygga och kan jämföras med Citytunneln i Malmö och man kan använda samma typ av tunnelelement som vid Fehmarn.

Tyvärr har politiken stirrat sig blind på HH-förbindelsen. Vi önskar i stället en öppen och faktabaserad debatt om en ny Öresundsförbindelse och vi tycker det är en självklarhet att man undersöker alla möjligheter.

ANNONS

Europaspåret är ett konkret och välstuderat förslag med stor potential som bör utredas närmare av svenska och danska myndigheter. Frågan är när de regionala aktörerna är redo att undersöka alla förslag på ny Öresundsförbindelse?

Christian Alexandersson

ansvarig för projektet Europaspåret (en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn), Landskrona stad och före detta kommunchef i Halmstad (2005-2008)

Svar på Mattias Karlssons ledare ”Helsingborgs sak är Halmstads och hela Hallands sak”.

ANNONS