”Den som skött skogen så bra att fridlysta arter trivs på ens mark riskerar att få brukandeförbud utan någon tydlig rätt till ersättning.”
”Den som skött skogen så bra att fridlysta arter trivs på ens mark riskerar att få brukandeförbud utan någon tydlig rätt till ersättning.” Bild: Fredrik Sandberg/TT

Bestraffa inte skogsägare som utvecklar naturvärden

LRF:s medlemmar lever av den biologiska mångfalden, skapar biologisk mångfald och vidtar dagligen åtgärder för att bevara mångfalden. Det skriver Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna i en replik.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Anders Wirdheim angriper i en debattartikel bland annat LRF och mig för att vi hyser ett förakt för biologisk mångfald, inget kan vara mer felaktigt! LRF:s medlemmar lever av den biologiska mångfalden, skapar biologisk mångfald och vidtar dagligen åtgärder för att bevara mångfalden.

Det är något vi är angelägna om att det ska fortsätta. Det är också ett skäl till att det är nödvändigt att Sveriges bönder fortsatt kan känna sig trygga i brukandet av sin jord och skog.

Anders Wirdheim riktar in sig på LRF:s kritik mot artskyddsförordningen. Allt det man vill uppnå med förordningen kan åstadkommas genom andra mer rättssäkra instrument menar vi. Långtgående begränsningar av skogsbruk, i de fall det är motiverat, bör ske genom frivilliga naturvårdsavtal och biotopskydd med tydliga regler för ersättning, inte genom generella förbud.

ANNONS

De generella förbuden leder till avsättningar av områden vi annars aldrig skulle prioritera i naturvårdsarbetet. Det tar resurser för insatser med verklig naturvårdsnytta.

Än värre för den biologiska mångfalden är att Artskyddsförordningen blivit en ekonomisk och administrativ risk för skogsägare som riskerar att ta bort all vilja att låta nya naturvärden utvecklas. Den som skött skogen så bra att fridlysta arter trivs på ens mark riskerar att få brukandeförbud utan någon tydlig rätt till ersättning.

Dessutom riskerar man bli förelagd att göra kostsamma inventeringar som underlag till det förbud man själv ska utsättas för.

Vill vi att skogsägare även i framtiden ska våga låta naturvärden utvecklas måste vi ha regelverk som inte bestraffar de skogsägare som tidigare låtit sådana naturvärden utvecklas.

Vi ser i dag ett ytterst kontraproduktivt system som straffar de som försöker göra rätt och då har jag en uppgift som företrädare för familjeskogsbruket att sätta ljuset på den frågan och föreslå förändringar. Det har vi gjort i vår rapport ”Artskyddet och skogen” som vi släppte för några veckor sedan.

Där ger vi ett antal förslag på hur vi kan komma till rätta med problematiken och samtidigt utveckla den biologiska mångfalden med markägarnas engagemang.

Paul Christensson

ANNONS

ordförande LRF Skogsägarna

Svar på ”Tidölagets förakt för biologisk mångfald” av Anders Wirdheim.

ANNONS