”Alla kvinnor, slöjbärande och icke slöjbärande kvinnor, står vid Masha Amini och de drabbades sida. Vi lider med dem.”
”Alla kvinnor, slöjbärande och icke slöjbärande kvinnor, står vid Masha Amini och de drabbades sida. Vi lider med dem.” Bild: Hawre Khalid

”Mitt och andra slöjbärandes liv bör vara av lika värde”

Tycker du inte att devisen ”kvinna, liv, frihet” bör gälla alla kvinnor? Som slöjbärande kvinna bör jag också få samma frihet att göra mitt val. Det skriver Saleha Mehmood i en replik till Malin Lernfelt, som också svarar.

ANNONS
|

Malin Lernfelt skriver i sin artikel (“Blunda inte för slöjans symbolik”, HP 12/1) om devisen ”kvinna, liv, frihet”. I ett demokratiskt land är detta nästan självklart, eller är det verkligen det? Debatten om slöjförbud har pågått i ett antal europeiska länder och med tiden även nått Sverige. Något som oroar oss som är slöjbärande.

Den 16 september 2022 startade en revolutionsliknande kamp i Iran när den 22-åriga Mahsa Amini, på ett brutalt sätt, mördades i Teheran. Mahsa bar inte slöjan helt enligt den iranska regeringens standard. I samband med detta följde protester och demonstrationer, som i sin tur har lett till heta debatter om slöjförbud. För att förstå situationen i Iran är det viktigt att man, i stället för att lägga fokus på slöjan, ser på den bredare bilden. Iranska kvinnor har sedan revolutionen 1979 tvingats till att bära slöja och det var väl på tiden att någon fick nog och sa ifrån.

ANNONS

Synd att det skulle kräva Mahsa Aminis och många andras liv. Detta lär oss att tvång aldrig är bra, det leder bara till frustration som en dag blossar upp och sedan skapar oro. Somar Al Naher beskriver också detta systematiskt statliga tvång i sin artikel i Aftonbladet “Slöjan är inte samma sak här som i Iran” (22/12-22). Det finns ingen tvekan om att den fruktansvärda tortyr som sker i Iran är oacceptabel. Alla kvinnor, slöjbärande och icke slöjbärande kvinnor, står vid Masha Amini och de drabbades sida. Vi lider med dem.

Men för att förstå slöjans symbolik bör man fråga de som bär slöja och inte bara göra antaganden. Vi bör inte blunda för att det finns kvinnor som själv, vid fullt medvetande, gör detta val. Slöjan är inget hinder, slöjbärande kvinnor blomstrar i olika roller i sina yrkesliv. Man arbetar inom vård och omsorg, som lärare, poliser och så vidare. Att få bära slöja är en grundläggande mänsklig rättighet för muslimska kvinnor. Ett förbud handlar om att visa för en hel grupp att ni inte är en del av samhället.

Sverige är inget Mellanöstern, som Malin Lernfelt skriver. Tack och lov är Sverige ett demokratiskt land som tillåter religionsfrihet och förbjuder förtryck. Slöjan är ingen politisk symbol och bör heller inte användas som sådan. Den är varje kvinnas rätt att uttrycka sig. Ingen bör tvingas till att ta på den eller ta av den. Om vi i Sverige förbjuder slöjan så förtrycker vi och förminskar de kvinnor som frivilligt och stolt bär slöjan.

ANNONS

Malin Lernfelt, tycker du inte att devisen ”kvinna, liv, frihet” bör gälla alla kvinnor? Som slöjbärande kvinna bör jag också få samma frihet att göra mitt val, om jag vill ha på mig den eller inte. Mitt liv och alla andra slöjbärandes liv bör vara av lika värde. För om vi som kvinnor inte står upp för varandra och varandras val så kan vi glömma att andra ska stå upp för oss. Det är bara tillsammans som vi kan vara starka!

Saleha Mehmood

representant för Ahmadiyya Muslimska Samfundet

Svar:

Nej, Sverige är inte Iran och jag är som liberal är självklart för att vuxna människor ska ha rätt att bära vilka kläder eller symboler de vill. I alla fall i sitt privatliv. Finns det särskilda klädregler inom arbetslivet, till exempel kortärmat inom vården, bör man om man vill arbeta kvar anpassa sig till det.

Samtidigt får vi, vilket är min poäng, inte blunda för att till exempel slöjan inte är vilket plagg som helst. Vore det det skulle islamister och fundamentalister världen över inte vara beredda att döda kvinnor som tar den av sig. Det är inte heller rimligt att varje enskild person kan hitta på sin egen tolkning av politiska- och religiösa symboler. Att de har en viss betydelse är själva poängen.

ANNONS

För alla de kvinnor som flytt från Iran för att slippa skyla sig och underkasta sig religiösa regelverk som sätter könet före individen är hijaben en ständig påminnelse om vad de undkommit. För många unga flickor som tvingas bära den en markering för att de inte får beblanda sig med "de andra".

Jag tror precis som Saleha Mehmood att det viktigaste av allt är att stå upp för individens fria val vad än det må vara, och på att det är tillsammans vi måste bekämpa förtryck var än det visar sig. Men det betyder inte att vi inte kritiskt ska kunna ifrågasätta och uppmärksamma på sådant som skaver - både borta och hemma.

Malin Lernfelt

Liberala Nyhetsbyrån

ANNONS