Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Vi stöder oss på vetenskapen

Svar till Mona Nilsson och Stig Nilsson 8/2.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. 

I Hallandsposten den 8 februari publicerades två insändare på temat mobiltelefoni och dess strålning. Ibåda insändarna beskylls en tjänsteman från Strålsäkerhetsmyndigheten för att bortse från riskerna med mobiltelefoni och ljuga om det vetenskapliga kunskapsläget.

Vår medarbetare Lars Mjönes är en av Strålsäkerhetsmyndighetens experter på frågor om elektromagnetiska fält. De ståndpunkter han för fram är myndighetens syn på mobiltelefoni och hälsorisker. Strålsäkerhetsmyndighetens syn är dessutom väl underbyggd vetenskapligt och delas av i stort sett alla världens strålsäkerhetsmyndigheter: radiovågor från mobilbasstationer, trådlösa nätverk och liknande innebär inte någon hälsorisk. Ett konkret exempel på denna samsyn är den gemensamma skrivelse som de nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna i höstas publicerade, som slog fast att det inte finns något vetenskapligt stöd för att den här typen av sändare skulle orsaka några skadliga hälsoeffekter.

Även Världshälsoorganisationen (WHO) gör samma bedömning.

Den som vill veta mer om Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer, är välkomna att besöka vår webbplats, www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Hélène Asp, enhetschef för Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för miljöövervakning

Johan Friberg, avdelningschef för Strålsäkerhetsmyndighetens avdelning för strålskydd