Det var då.
Det var då.

Ståtligt hus som förtjänade sin plats

Stora torg är hjärtat i centrala Halmstad och i det nordvästra hörnet – i korsningen Brogatan-Köpmansgatan – byggdes 1878 det ståtliga Baertlingska huset. Genom åren rymde det allt ifrån barberare och cykelaffär till biograf och fiskhall.

ANNONS
|

Baertlingska huset hade under sin drygt 50-åriga tillvaro många olika hyresgäster, som till exempel Hermann Wieneckes Pelsvaru-magasin, Hotell Central, som ägdes och drevs av Fru Hilda Baertling. I hörnet av huset fanns under några år Centralkonditoriet och i lokalerna mot Köpmansgatan fanns Mohrbutters Kemikalieaffär, Hj. Dahlströms Toffelmakeri, J.A, Brands toffelmakeri och en frisör – eller raksalong som det hette på den tiden. På bilden ovan ser ni Central Raksalongen, och utanför på en stång hängde fältskärens metallskål –en symbol för barberarens yrkeskunnande.

Så här kunde det gå till: Efter tvättning med varmt vatten fick kunden luta huvudet bakåt och få handvispat lödder från raktvålen insmort i sin skäggstubb, med en rakborste av grävlinghår.

ANNONS

Vid rakningen skars håren av medhårs och kniven sköljdes regelbundet i vatten. Därefter tvättades ansiktet med kallt vatten och torkades genom att man duttade med en torr handduk.

Proceduren avslutades vanligen med att man anbringade lite rakvatten, som i dag benämns after shave. Kunderna var oftast stamkunder och många hade sin egen rakmugg, tvål och rakborste i förvar hos barberaren.

Levin & Nilsson hade under årens lopp flera olika lokaler i huset och i trappan till deras affär vid Brogatan står Bröderna Levin. Kanske har de precis tagit en tur med J A Levins Dodge, som står parkerad utanför affären. Som framgår av texten i skyltfönstren sålde Levin inte bara cyklar, utan också bilar av märkena Ford och Chevrolet. (Bilförsäljningen upphörde dock i samband med börskraschen i USA 1929).

Levin & Nilsson sålde även motorcyklar av märken Harley Davidson, Indian och BSA.

Under Levins lokal i husets källare fanns Siverts Fiskhall, som senare också fick lokal i källarvåningen till EPA-huset.

Baertling har också varit hyresvärd för Halmstads första biograf, Halmstad Biograph-Teater, som 1905 startade sin korta verksamhet i källaren. Redan 1907 ersattes den i samma lokal av biografen Tomten, som i sin reklam framhävde, att man med förskönad inredning var stadens bästa kinematograf, som med vacker musik från fiol och piano kompletterade filmvisningen. Redan hösten 1907 var dock Tomtens saga all och Baertlings källare passé som biograflokal.

ANNONS

Baertlingska ersattes 1932 av Epa-huset, som ritades av arkitekt Uno Forthmeiier. Vissa delar byggdes dock in i den nya huskroppen (läs mer om det i HP den 2 november 1932). Dock fick inte heller Epa-huset så många år. 1967 jämnades det med marken för att ge plats åt (Åhléns)huset som står där i dag.

ANNONS