Om framgångssagan Rex och den driftige cykelkungen

Uppmärksamma Halmstadbor har nyligen kunnat notera att cykeln på Rex-fabrikens tak har plockats ned. En epok är över, men hur började det? I dag berättar vi om Axel Peter Nilson, mannen som startade företaget. Ordet Rex betyder kung på latin och att kalla honom för cykelkung är ingen överdrift.

ANNONS
|

Axel Peter Nilson föddes i Vallby 1860, men som 23-åring flyttade han till Halmstad, där han blev förste man hos ”Falckens”. Två år senare övertog han firmans filialaffär vid Stora torg. Det var i huset där Håkanssons konditori & café sedan fick sina lokaler och där Rådhuset nu ligger. Affären flyttades senare till Storgatan 15 med namnet Axel Peter Nilsons Herrekipering.

Men det var cykeln – som vid denna tid var en ny modepryl för de välbärgade – som intresserade Axel Peter. Han såg den också som ett möjligt nyttofordon för gemene man och inte bara som en leksak för de välsituerade. 1896 gjordes ett försök med cykelförsäljning i herrekiperingen och det slog väl ut. Strax därefter var en verkstad installerad i brygghuset inne på gården till Storgatan 15. Verkstaden utvidgades till att omfatta även fastigheten mot Klammerdammsgatan och Nygatan.

ANNONS

De första åren rörde det sig mest om montering och Axel Peter gjorde själv försäljningsresorna. Han reste runt i Sydsverige och cykelförsäljningen gick så bra att han redan på tredje dagen hade hela årsproduktionen bokad.

Som den innovative och initiativrike man han var bestämde han sig för att öppna en leksaksaffär, och i början på det nya seklet 1900 övertogs herrekiperingen av förstemannen Sven Boman. Axel Peter öppnade sin leksaksaffär i ett hus i korsningen Storgatan–Brogatan, där han också fortsatte att sälja cyklar. (I den fastigheten hade senare Lambert Jepsson sin butik och där öppnade Domus sitt nya varuhus 1966).

Gårdshuset bakom affären blev snart för trång och Axel Peter hade en dröm om en egen cykelfabrik. Planerna tog fart men det var bekymmersamt med resurserna. Men viljan att förverkliga denna dröm blev allt starkare och den 15 februari 1902 kunde han inviga sin nybyggda fabrik i fyra våningar på Skansgatan.

Den döptes till Maskinfabriken Rex och på bottenvåningen placerades maskinverkstaden, på andra våningen inrymdes monteringen och högst upp blev det plats för lager, expedition och kontor. Tillverkningen gick bra, försäljningen allt bättre och det fick till följd att anläggningen fick byggas till ett par gånger. Som en följd av expansionen ombildade Axel Peter sitt företag 1909 till aktiebolag med sig själv som verkställande direktör. Företaget fick namnet Aktiebolaget Maskinfabriken Rex i Halmstad.

ANNONS

Fram till 1908 tillverkades enbart cyklar, men det året breddades produktionen. Företaget släppte ut den första motorcykeln, som fabriksmässigt tillverkats i Sverige. Fyra år senare, alltså 1912, kom man med en 2-cylindrig 4-taktsmotorcykel, där såväl motor som cykel tillverkades vid företagets egna verkstäder.

Första världskriget medförde dock problem för många industrier, så även för Rex. Men Axel Peter Nilson blev inte rådlös. För att säkra tillgången på gummiringar startade han gummifabriken Reo. Den hade emellertid knappt hunnit köra i gång förrän den ödelades vid en nattlig brand.

Men Nilson lät omedelbart bygga upp den igen, nu till och med större än före branden. Dessvärre tog bygget så lång tid att fabriken inte stod klar förrän importspärren upphörde, vilket gjorde att Reo fick läggas ned efter några år.

1923 inleddes en ny epok. Då började Rex som pionjär på området tillverka den mycket populära lättviktsmotorcykeln. Men myndigheterna satte käppar i hjulet med den motorförordning som kom 1927 och som stadgade att lättviktaren skulle jämställas med stora motorcyklar.

På Rex lade man då om tillverkningen till större motorcyklar på upp till 750 cc. Även den tillverkningen blev en succé och resulterade 1929 i rekordförsäljning.

Men så kom depressionen 1930–32. Arbetslösheten ökade, industrier lades ner och allmänhetens köpkraft minskade drastiskt. På Rex-fabriken i Halmstad fick det till följd att tillverkningen av stora motorcyklar lades ned. Vid den här tidpunkten trädde grundaren Axel Peter Nilson tillbaka av åldersskäl och sonen Ernst Rothstein tog över posten som verkställande direktör och företagsledare.

ANNONS

Sin vitalitet bevarade Axel Peter till sista andetaget, men vid 88 års ålder satte en hjärtförlamning punkt för ett liv fyllt av skaparkraft och energi.

Hur det gick då för hans livsverk? Ja, branschen har förändrats i grunden, och i förra veckan tog man ned Rex-skylten och cykeln som stått på taket på fabriken på Verkstadsgatan. Bolaget Rex finns fortfarande, men verksamheten i Halmstad – som på senare år främst bestått av lager och distribution – upphörde nu i början av 2017.

ANNONS