Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Ungdomsboende får tummen upp

Efter att ha granskat vården vid barn- och ungdomsboendet Bergåsa konstaterar Inspektionen för vård och omsorg att det inte finns någon anledning att kritisera vårdgivaren.

I början av maj i år gjordes en inspektion på Bergåsa HVB (hem för vård eller boende), en verksamhet för flickor i åldern 13–21 år med psykosocial problematik.

Inspektörerna intervjuade både personalen och de inskrivna ungdomarna.

Personalen uppgav att de har fungerande rutiner för att ta emot klagomål och synpunkter från ungdomarna. Bergåsa har också tät kontakt med föräldrar och socialtjänst.

Klagomål från ungdomarna och deras föräldrar har exempelvis gällt att flickornas rum har ansetts vara för små, missnöje med att verksamheten inte tillhandahåller cigaretter eller att telefontillgängligheten är för dålig.

Personalen säger sig vara informerad om hur man rapporterar enligt lex Sarah. Det finns ett pågående arbete med att förbättra verksamhetens rutiner.

Enligt socialtjänstförordningen ska Inspektionen för vård och omsorg inspektera hem för vård eller boende för barn och ungdomar minst två gånger per år.

Myndigheten anser att Bergåsa HVB bedrivs enligt tillståndet i fråga om föreståndare, målgrupp och lokaler. Man har inte funnit några brister i verksamheten.