Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Trovärdig vision för ett hållbart samhälle

Att överge den ekonomiska tillväxtens principer. För de flesta ekonomer (och många andra) är väl detta en närmast blasfemisk tanke.

Bok

Böcker
Tim Jackson: ”Välfärd utan tillväxt - så skapar vi ett hållbart samhälle” Översättning Stefan Lindgren (Ordfront)

Ändå är det förmodligen allt fler som börjar tvivla på att en planet med begränsade resurser kan tåla en obegränsad ekonomisk expansion.

I ”Välfärd utan tillväxt” lyckas Tim Jackson med den enastående bedriften att på ett överskådligt sätt greppa hela problematiken. Tim Jackson är professor i hållbar utveckling och dessutom dramatiker.

Då jag läste det engelska originalet slog det mig att detta inte bara är en oerhört viktig bok; författarens engagemang och formuleringsskärpa gör den också till en, faktiskt, fängslande läsupplevelse, trots ämnets allvar. Även den svenska översättningen är mer än läsvärd.

Det är många ekonomiska och politiska trossatser som faller offer för Jacksons arsenal av argument. Klart är att vi står inför ett fundamentalt dilemma: Ständig konsumtionstillväxt är i längden ekologiskt ohållbar. Samtidigt är vårt ekonomiska system beroende av denna tillväxt för att förbli stabilt.

Jackson smular sönder föreställningen att ”frikoppling”, att vi kan konsumera mer och samtidigt förbruka mindre, skulle vara en lösning. De ekologiska vinster vi uppnår genom effektiviseringar och ny teknik raderas ut av kravet på ständigt ökad konsumtion.

Tillväxtekonomin har också sociala och psykologiska implikationer. I ett konsumtionssamhälle ges produkter ett värde som vida överstiger deras funktion. Genom att konsumera kommunicerar vi med omvärlden; om relationer och värderingar, om status, om huruvida vi befinner oss i samhällets framkant eller dess bakvatten, vilket i sin tur påverkar våra möjligheter att delta i samhällslivet.

Vi är inlåsta i ”konsumismens järnbur”, som Jackson uttrycker det. Samtidigt visar det sig att fortsatt tillväxt i redan rika samhällen varken gör oss friskare eller lyckligare. Tillväxt är inte längre ett adekvat instrument för att öka vårt välbefinnande.

Jacksons slutsatser av allt detta är lika utmanande som självklara: Vi måste utveckla ett ekonomiskt system som inte är beroende av ständigt ökad konsumtion, ett system som främjar kvalitativt välstånd istället för materiellt överflöd. Detta är långt ifrån någon utopi, men en enorm politisk utmaning.

Det vore naivt att påstå att ”Välfärd utan tillväxt” har alla svar. Likväl är den en av de få böcker jag lagt ifrån mig fullt förvissad om att läsningen gjort mig till en klokare människa.

Den borde vara obligatorisk läsning för alla politiker och ett måste för alla som söker efter en trovärdig vision för ett långsiktigt hållbart samhälle.