Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.


   <strong id=Lokala rådgivare. På Formues nystartade kontor i Halmstad träffar du rådgivarna Magnus Wetterberg, Carolina Bergström och Erik Malmqvist.">
Lokala rådgivare. På Formues nystartade kontor i Halmstad träffar du rådgivarna Magnus Wetterberg, Carolina Bergström och Erik Malmqvist.

Tre tips för en stabil portfölj i oroliga tider

I tider av inflationsoro, stigande räntor, en pandemi som vägrar släppa taget och inte minst ett krig i Europa finns det några saker som du bör tänka på. Erik Malmqvist, chef och förmögenhetsrådgivare på Formues nystartade kontor i Halmstad, har tre tips på hur du kan bibehålla värdet på din portfölj i perioder med osäkerhet.

– Det har gått bra för börserna under många år, men vi behöver vara förberedda på svängningar, säger Erik Malmqvist.

Efter många år som rådgivare har Erik Malmqvist på Formue i Halmstad god kunskap om hur man bör tänka runt sina investeringar för att bevara och utveckla portföljens värde i ett långsiktigt perspektiv.

– Många av våra kunder är entreprenörer som vill använda sin tid för att skapa någonting nytt och utveckla bolag. De vill ha en stabil portfölj som gör att de inte behöver oroa sig när det är skakigt på marknaden.

Håll dig till planen. Erik Malmqvist, kontorschef och förmögenhetsrådgivare på Formues nyetablerade kontor i Halmstad rådger kunderna att inte låta känslor styra deras investeringsbeslut.
Håll dig till planen. Erik Malmqvist, kontorschef och förmögenhetsrådgivare på Formues nyetablerade kontor i Halmstad rådger kunderna att inte låta känslor styra deras investeringsbeslut.

Ingen portfölj är immun

Vid ett större börsfall är ingen investeringsportfölj immun, men det finns några saker att tänka på för att behålla lugnet när nervositeten bubblar på finans­marknaderna. Här delar Erik Malmqvist med sig av tre tips.

1.Ha en långsiktig plan

Företagare har ofta en genomtänkt plan för sitt bolag. Mitt råd är att också ha en plan för kapitalet. Fundera över hur mycket pengar du kommer behöva i framtiden och anpassa din investeringsstrategi efter det. Vill du utveckla ett nytt företag, köpa en fastighet eller frigöra tid för att förverkliga en dröm? När målen är klarlagda har du en god översikt över kapitalbehovet framåt och kan bygga en skräddarsydd investeringsportfölj som tar hänsyn till din risknivå. Kom ihåg att det inte är ett visst antal procents avkastning i sig som ska vara målet, utan vad avkastningen kan göra. Glöm inte heller bort nästa generation – planera i god tid för ett lyckat generationsskifte.

2. Bygg en solid portfölj

En portfölj bör bestå av ett antal olika byggstenar – till exempel räntor, aktier och investeringar i bolag utanför börsen (Private Equity). Du bör också investera brett inom varje byggsten, i olika sektorer och med en geografisk diversifiering. Vår erfarenhet är att investeringar i Private Equity, onoterade bolag, är en viktig byggsten som har skapat god avkastning och bidragit till att dämpa kortsiktiga värdesvängningar i portföljen. När marknaderna svänger innebär det ett lägre totalt kursfall och en kortare väg tillbaka till en positiv avkastning – och svängningar sker ofta när man minst anar det.

3. Håll dig till planen

När det går bra och avkastningen är hög är det lätt att frestas att köpa mer. När börserna faller blir det ofta tvärtom – då är det i stället lätt att låta känslorna ta över och sälja. Det gör att väldigt många köper och säljer vid fel tidpunkt och att mycket av den ackumulerade avkastningen försvinner. Försök hålla dig till den plan som finns, oavsett frestelser och känslor som kan komma med marknadsturbulens, och se till att portföljen ligger i linje med planen.

EXTERN LÄNK: Läs mer om hur Formue ger råd för livet

Eftersom den här artikeln handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.