Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Sulfiten och tvätteriet skall saneras först

Det finns 24 förorenade områden i Halland som riskklassas som särskilt förorenade. I Halmstad är Holms tvätt och Oskarströms sulfit allra värst.

Efter inventering och utredning har de 24 objekten riskklassats som 1 på en fyrgradig skala där 1 utgör en mycket stor risk.

Länsstyrelsen har tidigare fått 900 000 kronor i bidrag av Naturvårdsverket för att ytterligare utreda föroreningarna vid Holms tvätt som dock finns i Harplinge samhälle.

1,2 miljoner kronor har i sin tur beviljats i bidrag för att närmare studera problemen vid före detta Oskatsröms sulfit.

Länsstyrelsen föreslår nu att Halmstads kommun tar på sig själva huvudmannaskapet för de två utvidgade utredningarna. Bland annat behöver särskilda arbetsgrupper bildas med folk från både kommunen och länsstyrelsen.

Vid Holms tvätt, som startade sin verksamhet 1979 och som gick i konkurs 2009, har provtagningar visat på mycket höga halter av lösningsmedel i porluften i marken. I dag finns det ingen som kan ställas till ekonomiskt ansvar för saneringen.

Vid Oskarströms sulfit har det bedrivits massa- och papperstillverkning mellan 1907–1966 och därefter plywood- och spånskivetillverkning genom RYAB fram till 1985.

I marken har mycket höga halter av koppar, bly och arsenik hittats. Även i det här fallet finns det ingen som kan ställas till ansvar för en sanering.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område