Thomas Engman: Tredje gången gillt för ”fredagsmyset”

Ambitionen från den nya baneldningen var god och potential fanns säkert men fredagar och spelformen V64 Express är en svårflirtad kombination. Efter två tävlingar under våren har formatet knappast lockat publiken till Halmstadtravets domäner.