Thomas Engman: Striden om V75 – ett avgörande för framtiden

V65-spelet var nära nog en helig ko efter 19 år och räddningsplankan för travsporten i samband med ATG:s bildande på 1970-talet.