Thomas Engman: Rösten på Meadowlands – ny milstolpe för Alex Persson

Sedan några år tillbaka har 19-åringen Alex Persson varit rösten som hörts frekvent under tävlingarna i Halmstad och Åby. Två utmaningar i sig men småskaligt i jämförelse med Meadowlands som Alex i förra veckan fick bekanta sig med i rollen som referent.