Professorn: Så många män och kvinnor ska styra en klubb

Hur ser den optimala styrelsen ut? Och vilka element är viktiga för att få en jämställd idrott? Eva-Carin Lindgren är professor i Idrottsvetenskap och har en klar bild av vad som krävs av idrottsklubbarna.