Friidrottsförbundet gjorde rätt i att låta Meraf Bahta tävla på EM enligt Arne Ljungqvist. Arkivbild.
Friidrottsförbundet gjorde rätt i att låta Meraf Bahta tävla på EM enligt Arne Ljungqvist. Arkivbild.

Ljungqvist: "Förbundet gjorde alldeles rätt"

Friidrottsförbundet har fått kritik för sin hantering av Meraf Bahta-fallet. Enligt dopningsexperten Arne Ljungqvist har förbundet dock agerat exemplariskt.

ANNONS
|

När det uppdagades för allmänheten inför friidrotts-EM att Meraf Bahta var under utredning för brott mot dopningsreglerna, på grund av tre prickar i vistelserapporteringssystemet, så hamnade friidrottsförbundet och dopningskommissionen i en helt ny sits.

- Det är olyckligt när sådant här kommer ut. Det är inte bra. Att ett sådant här fall hanteras via öppna spekulationer från olika håll med folk som är mer eller mindre insatta. Det här är ett jättebra exempel på varför regeln säger att processen ska ske under sekretess, säger dopningsexperten Arne Ljungqvist.

ANNONS

"Garderat sig bra"

Ljungqvist var en av de personer som rådfrågades när det Svenska friidrottsförbundet skulle besluta huruvida Meraf Bahta skulle få tävla i EM eller inte.

Valet man gjorde var att hon fick tävla. Men efter att ha tagit bronset på 10000 meter så valde den svenska löparen att avstå 5000 metersloppet på EM i Berlin förra veckan. Valet att låta henne starta väckte kritik från bland annat finske friidrottsförbundskaptenen Jorma Kemppainen och Thomas Jansson, före detta förbundskapten för svenska simlandslaget.

- Jag sade åt dem (Svenska friidrottsförbundet) att följa regelverket som gäller, det är alltid det rätta. Om det inte finns en regel som avstänger men man avstänger ändå kan man ju skada idrottaren i det fallet idrottaren blir frikänd. Och då kan det bli skadeståndskrav. Förbundet har garderat sig på ett bra sätt när de valt att inte stänga av henne, säger Arne Ljungqvist.

- Anpassa sig på vilket sätt då? Reglerna är reglerna. Man kan inte avvika från reglerna. Gör man det löper man olika typer av risker. Det är inget som förhindrar ett förbund att stänga av en person om man så önskar. Men då måste man ha en god motivering till det.

ANNONS

Lång process kan vänta

Tills en fällande dom har avkunnats så är Meraf Bahta fri att tävla.

Om dopningskommissionen väljer att gå vidare med fallet (de kan också fria helt) så är det dopningsnämnden som ska ta beslut om straff. Ännu är det oklart när detta kommer ske. Och väl när det sker är det inte ens säkert att det tar slut där.

- Det kan vara så att internationella förbundet eller Wada inte är nöjda med beslutet som tas på svensk nivå. Om alla parter i Sverige är nöjda med det beslutet kan internationell instans ta över och överklaga, säger Ljungqvist.

Dessförinnan kan dock fortfarande målsägande (Meraf Bahta) eller friidrottsförbundet överklaga till riksidrottsnämnden. Först efter att sådana eventuella förfaranden har skett kan internationella överklaganden ske.

TT

Fakta: Så fortsätter fallet Bahta

Kansliet på Riksidrottsförbundet sammanställer allt material från de tre delförseelserna till en ärendeakt som Meraf Bahta kommer att få se och ge sin syn på.

Rikidrottsförbundets (RF) dopningskommission ska därefter ta ställning till om Bahta gjort sig skyldig till dopningsbrott.

Kommissionen består av sex ledamöter: två jurister, två medicinare och två från näringslivet. Juristerna anser att Bahta har gjort sig skyldig till tre prickar för missar i vistelserapporteringssystemet. En av medicinarna, friidrottsförbundets läkare Sverker Nilsson, är jävig och får inte delta i beslutet.

Finner dopningskommissionen Bahta skyldig görs en anmälan vidare till RF:s dopningsnämnd som i så fall fäller en avgörande dom om avstängning (i upp till två år). I dopningsnämnden sitter fyra ledamöter.

Dopningskommissionen kan också välja att avskriva ärendet och fria Bahta från misstanken om dopningsbrott.

Efter dopningsnämndens dom kan ett överklagande på svensk nivå från målsägande eller svenska friidrottsförbundet ske. Nästa instans är då riksidrottsnämnden som får ta beslut.

Efter att eventuella överklaganden skett på svensk nivå kan även internationella överklaganden ske.

Bakgrund: Bahta-fallet

Den 26 juli avslöjade Aftonbladet att Meraf Bahta har tre missar i vistelserapporteringssystemet de senaste tolv månaderna och därför är misstänkt för brott mot dopningsreglerna.

Förbundet skickade in en begäran om omprövning till dopningskommissionen. I begäran angavs personliga skäl, till exempel kopplade till läs- och skrivsvårigheter och olyckliga sjukdomsfall, samt administrativa skäl, såsom inloggningsproblem och kompletterande rapportering via mejl.

Jurister vid Riksidrottsförbundets dopningskommission har tittat på fallet men beslutat att hennes tre missar kvarstår.

Fallet ligger nu hos Riksidrottsförbundets (RF) dopningskommission som tar beslut att antingen fria, det vill säga ta bort någon/några/alla missarna, eller lämna över ärendet till RF:s dopningsnämnd som utdelar eventuellt straff. Bahta riskerar upp till två års avstängning.

Under utredningen är Bahta fri att tävla enligt reglerna (inte automatisk avstängning under utredning för vistelserapporteringsbrott) — så länge inte förbundet väljer att stänga av henne.

På friidrotts-EM i Berlin tog Meraf Bahta brons på 10000 meter, men valde därefter att avstå 5000-metersloppet.

ANNONS