Så ser visionen för arenastaden ut – fotbollsarena, hotell och ishall

En ny fotbollsarena dockad med Halmstad arena, ett arenahotell och parkeringsgarage med en gång till arenan, bostäder – och en ny ishall.
Nu kan HP visa upp den ambitiösa visionen för den nya arenastaden som HBK och byggföretaget MTA tagit fram.
– På Sannarp får vi ett idrottscentrum som kommer vara betydelsefullt för Halmstad som stad, säger HBK:s ordförande Pelle Nilsson.