Här är förslagen för Örjans vall: Bygg inte bostäder – utred behovet för arena

Planutredningen går inte på HBK:s linje i arenafrågan.
HP kan berätta om de två förslag som politikerna i KSU ska besluta om i nästa vecka.
– Det vi föreslår är att inte lägga in de här bostäderna i bostadsförsörjningsprogrammet utan att behålla arenan som den är i dag, säger Olof Selldén, planchef i Halmstads kommun.