Svenska Fotbollförbundet vill förvandla dagens 24 distriktsförbund mellan sju och nio stycken. Hallands Fotbollförbunds ordförande Cristel Brorsson är frågande till riksförbundets slutsatser.
Svenska Fotbollförbundet vill förvandla dagens 24 distriktsförbund mellan sju och nio stycken. Hallands Fotbollförbunds ordförande Cristel Brorsson är frågande till riksförbundets slutsatser. Bild: HP/arkiv

Nya förslaget: Lägg ned Hallands Fotbollförbund

Sveriges fotbollskarta är på väg att ritas om radikalt. Hallands Fotbollförbund kan försvinna när Svenska Fotbollförbundet vill slå ihop dagens 24 distriktsförbund till sju till nio storförbund.
– Det finns väldigt, väldigt mycket frågor kring det här som vi känner att man inte har fått svar på, säger Hallands FF:s ordförande Cristel Brorsson.

ANNONS
|

Hallands Fotbollförbund, som grundades 1917 och i dag har ett 100-tal medlemsföreningar, kan leva på stopptid.

Svenska Fotbollförbundet har utrett organisationen av sporten ute i landet sedan 2018 och förbundsstyrelsen förordar nu ett förslag där dagens 24 distrikt bantas till en tredjedel. Syftet är att spara in på administrationen och kunna frigöra 20 miljoner kronor till ”fotbolls- och föreningsutveckling”.

– Det är viktigt att vi säkerställer en optimerad verksamhet i svensk fotboll, som på bästa sätt tillvaratar de resurser som står till vårt förfogande framöver. Och när vi ser på utvecklingen i samhället under de orostider som råder känns det extra angeläget att ta den här processen i mål, säger Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson till förbundets hemsida.

ANNONS

Cristel Brorsson vill veta mer

Cristel Brorsson och de andra distriktsordförandena fick ta del av förslaget för första gången i april. Det dryftades på nytt under ordförandekonferensen före midsommar. Hallands FF-basen är frågande till flera av beskeden från riksförbundet.

– Det är konsulter som har varit inne och jobbat i det här och vi har blivit intervjuade under ett och ett halvt års tid i olika konstellationer så vi har absolut varit delaktiga i processerna. Men att man kom fram till sju till nio distrikt, den kunde jag och flera med mig inte se, säger hon och fortsätter:

– Det finns väldigt, väldigt mycket frågor kring det här som vi känner att man inte har fått svar på. Vi har efterfrågat hur man har kommit fram till värdena som man presenterar och vi vill också att man gör en konsekvensanalys: vad kommer det att få för effekter på vår lilla förening i Halland? Vi har heller inte fått presenterat hur de sju till nio distrikten skulle se ut. Och när ska vi börja involvera våra föreningar? Det är ju dem vi företräder.

Förbunden samarbetar redan

Cristel Brorsson motsätter sig dock inte grundtanken att göra verksamheten mer rationell.

– När vi hade ordförandekonferens förra året var alla överens om att vi måste bli mer effektiva och samverka mycket mer över distriktsgränserna. Men det hade vi kanske kunnat vara ändå – jag vet inte. Vi i Halland har till exempel redan nu ett samarbete med Bohuslän och Blekinge vad gäller administrationen av ekonomin i en tjänst som vi köper av Skåne.

ANNONS

Svenska Fotbollförbundet hoppades från början kunna klubba den nya organisationen under årsmötet våren 2021. Men efter kritik från distrikten ska en ny tidsplan nu tas fram.

Cristel Brorsson säger:

– Nu kommer det inte att tas något beslut 2021 utan det blir tidigast 2022 eller 2023. Det här är en stor process och därför är det viktigt att vi får tid på oss.

Fakta: Tre alternativ till ny fotbollsorganisation

Svenska Fotbollförbundet har presenterat tre förslag på hur fotbollens organisation kan se ut framöver. Förbundsstyrelsen förordar alternativ ett.

1) Dagens 24 distriktsförbund bantas till sju till nio stordistrikt.

2) Samma som ovan men fotbollen blir en gemensam juridisk organisation som administreras av Svenska Fotbollförbundet genom lokalkontor.

3) Dagens 24 distrikt finns kvar, men administreras Svenska Fotbollförbundet genom sju till nio lokalkontor.

Källa: svenskfotboll.se

LÄS MER:Halland kan delas på mitten när förbund går i graven

LÄS MER:Därför backar Halland i tvisten med förbundet

ANNONS