Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Mer trafik till Landvetter flygplats

Swedavia vill att 50 procent fler flygplan ska kunna starta och landa på Landvetter flygplats. Just nu ligger ansökan om ett nytt miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen.

Det statliga bolaget Swedavia, som driver Landvetter flygplats, söker tillstånd för 120 000 så kallade flygrörelser årligen. En flygrörelse är en start eller en landning, och i dag finns det tillstånd för 80 000. Ökningen med 50 procent behövs, enligt flygplatsens miljöchef Maria Gelin.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

– Flygmarknaden ändrar sig fort och vi vill ha utrymme för toppar, även om vi inte har behov av alla flygrörelser nu. Konjunktursvängarna går snabbt, men prövningarna tar väldigt lång tid, säger hon.

Det är en långdragen process för flygplatser att söka nya miljötillstånd. Swedavia inledde en samrådsprocess med länsstyrelsen och berörda kommuner redan för fyra år sedan.

Under samråden med kommunerna har det framför allt handlat om buller. Enligt Swedavias ansökan kommer 60-180 fler personer än i dag exponeras för en flygbullernivå som ligger i linje med de riktvärden som är satta av riksdagen. En i flygsammanhang låg siffra, enligt Maria Gelin.

– Det är en så marginell ökning så att den är knappt mätbar, säger hon.

Den ökade trafiken kommer också att innebära att det totala koldioxidutsläppet från flygtrafiken kommer att öka med 23 procent, när full trafik uppnås.

En annan del av ansökan handlar om så kallade kurvade inflygningar, ett nytt sätt för flygplan att landa.

– Med ny satellitnavigationsteknik kan flygplanen svänga in mycket snävare och landa, planen glidflyger in. Det sparar bränsle och minskar buller, säger Maria Gelin.

Ansökan till Mark- och miljödomstolen lämnades in i mars förra året och är nu ute på remiss, alla sakägare och myndigheter har fram till 23 juni på sig att yttra sig.

– Vi hoppas att det blir en förhandling under hösten och att en dom kommer under första kvartalet 2015, säger Maria Gelin.

Landvetter flygplats

– Ägs av Swedavia, ett statligt bolag som driver tio flygplatser i Sverige.

– Är Sveriges näst största flygplats efter Arlanda.

– Är utpekad av staten som "kommunikationsanläggning av riksintresse".

– Hade fem miljoner resenärer under 2013, som reste från eller till flygplatsen.