Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Därför ska idrottare rapportera var de ska vara

En svensk landslagsfriidrottare riskerar två års avstängning för att ha misskött sin rapportering om var hen ska befinna sig för att möjliggöra dopningstester. Med hjälp av Åke Andrén-Sandberg, ordförande i dopingkommissionen på Riksidrottsförbundet, RF, reder TT ut vad saken gäller.

Vad har hänt?

Det är en svensk landslagsfriidrottare som vid tre tillfällen inte ska ha skött sin rapportering av var hen har befunnit sig. Missarna är enligt Svenska friidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Olsson av administrativ art. Idrottaren riskerar att bli avstängd i två år om det inte finns förmildrande omständigheter angående missarna.

Vad händer nu?

Friidrottsförbundet har bett Riksidrottsförbundets dopingkommission att granska fallet då man anser att inte alla de tre förseelserna varit så allvarliga att det ska innebära en avstängning. Dopingkommissionen ska träffas 17 augusti och kommer att ta upp saken då. Tills vidare är idrottaren fri att tävla och kan vara med på EM i Berlin som inleds 6 augusti.

Hur fungerar vistelserapporteringssystemet?

Tanken är att man inte bara ska testa idrottare på tävlingar utan också under andra perioder, till exempel på träningsläger. För att testpersonalen ska kunna få tag på idrottarna ska de för en tidsperiod av tre månader framåt ange en plats som de kommer befinna sig på en viss timme varje dag. Den rapporteringen ska uppdateras. Under en tolvmånadersperiod får man maximalt missa två testtillfällen och/eller missa att tala om var man är två gånger.

Har alla nationer samma rapporteringssystem?

Nej, systemet är väl utbyggt främst i Nordvästeuropa. I många länder, till exempel i Afrika, är det inte alls lika noggrant.

Vem väljer ut vilka som ska dopningstestas?

Riksidrottsförbundet, RF, har en gång per år ett möte med de olika specialidrottsförbunden och tillsammans kommer man fram till vilka svenska idrottare som ska testas. Det rör sig om ett par hundra individer, främst i individuella idrotter. I lagidrotterna väljs inga speciella spelare ut utan det är lagen som testas och då blir det slumpvis val av spelare.

Är det bara RF och andra nationella idrottsförbund som fattar beslut om tester?

Nej, men de internationella idrottsförbunden testar främst på stora mästerskap och stora tävlingar. I fotbolls-VM i Ryssland var det till exempel Internationella fotbollsförbundet Fifa som skötte testerna.

Vad händer om man missar ett, två eller tre testtillfällen?

Missar man en gång så får man en prick och det sköts av en tjänsteman på RF. Missar man ytterligare ett tillfälle får man en prick till men får också besked om att man kan bli avstängd i två år om det händer ytterligare en gång. Händer det en tredje gång så utreder två jurister och tjänstemannen på RF den pricken samt de två första prickarna för att se om det fanns giltiga skäl. Utredarna redovisar sina slutsatser för RF:s dopingkommission. Kommissionen består av sex personer: de två juristerna, två läkare, en politiker och ytterligare en person. Kommissionen fattar beslut om ärendet ska skickas vidare till RF:s dopingnämnd.

Får man fortsätta tävla medan prickarna utreds?

Ja, men förbundet eller dopningskommissionen kan om det är ett uppenbart dopningsfall stänga av idrottaren. Vanligtvis är det dopingnämnden som fattar beslut.

Är det vanligt att man missar tre tillfällen?

Nej. Det har bara hänt en gång att en svensk idrottare har dömts för att ha missat tre tester. Ytterligare några fall har varit uppe hos dopingkommissionen, men i de fallen har ingen dömts för brott mot antidopningsreglerna.

Vilken är den vanligaste orsaken till att man missar ett testtillfälle?

Oftast är det administrativa misstag eller slarv där man missat att meddela var man är. Men det kan också vara att man missat ett flygplan, att flyget varit försenat eller att man till exempel blivit kvar i en tv-intervju och därmed inte är på den plats man angivit.

Har man funderat på andra vistelserapporteringssystem?

Ja, ett förslag som lagts fram är ett telefon- och gps-baserat system, men det ansågs vara för osäkert då en borttappad eller stulen telefon skulle kunna innebära att man får en prick.