Barnidrottandet minskar – Halmstadklubb har tappat alla ungdomar

Barnidrottandet minskar i Sverige.
En genomgång visar att 53 av 71 specialidrottsförbund redovisar fortsatt nedgång jämfört med innan pandemins utbrott 2020.
En av de idrotter som drabbats hårdast är triathlon och i Halmstad har alla barn och ungdomar slutat i den lokala klubben.