18-åriga Lovisa Andersson vill bryta stigmat kring psykisk ohälsa inom danssporten

Prestationskrav, krävande tränare och svåruppnåeliga ideal. Att vara ung och samtidigt ha ambitionen att prestera på topp inom sin idrott kan vara tufft.
Lovisa Andersson, 18, från Laholm har hela sitt liv hållit på med danssport.
Hon är nu en av flera unga ledare som är med i utvecklingsprogrammet Eldsjäl 2.0 och vill bryta stigmat kring psykisk ohälsa inom sporten.
– Jag tycker det är ett ämne som fortfarande är tabubelagt fast att vi lever i ett modernt samhälle, säger hon.