Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Så urholkas förtroendet för politiken

Göran Svensson, professor på Högskolan i Halmstad, för ett resonemang om hur decemberöverenskommelsen påverkar opinionen och förtroendet.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

Debatt HP 18/5. Den rödgröna regeringens första budget har presenterats av finansministern. Allianspartierna, den så kallade oppositionen, har varit kritiska i sina uttalanden i vanlig ordning. Den ena företrädaren efter den andra för dessa partier har i det närmaste försökt överträffa varandra i sin kritik – kanske hätskare och mer raljant än vanligt.

I sammanhanget är det dock viktigt att komma ihåg denna vårbudget är ett resultat av decemberöverenskommelsen (DÖ).

Alliansen försöker framstå som en så kallad opposition och därigenom utge sig för att vara kritisk mot den framlagda budgeten. Samtidigt har allianspartierna uttryckligen genom DÖ godkänt alla kommande budgetar under den nuvarande mandatperioden, utan att veta vad de kommer att innehålla.

Ett godkännande som kanske kunde ha undvikits om partistrategiska blockprioriteringar lagts åt sidan och viljan till blocköverskridande kompromisser varit prioriterade istället.

DÖ handlar också om förtroendet för politiska partier hos allmänheten.

Gång på gång försöker företrädare för allianspartierna på riksplanet försvara varför DÖ var oundviklig och gång på gång så verkar skeptikerna bli fler i opinionen. Enligt Aftonbladet/Sverige (16/4) så tycker bara en fjärdedel att DÖ är bra för Sverige – en halvering sedan DÖ ingicks för några månader sedan.

Skälen för DÖ som förs fram verkar helt enkelt inte trovärdiga för många människor. Kritiken haglar dessutom internt från lokalpolitiker inom allianspartierna.

Hur långt är Alliansen villig att gå för att behålla DÖ? Var går den politiska smärtgränsen? Vad är etiskt och moraliskt försvarbart inför väljarna?

Förtroendet för politiska partier är lågt och har varit lågt under senare år (15-20 procent) enligt Förtroendebarometern (2015). Hur kan involverade partier köpslå om regeringsmakten i det dolda på detta vis och riskera att urholka förtroendet för det politiska systemet?

Allianspartierna kunde satt press på de rödgröna partierna och framtvingat kompromisslösningar under mandatperioden och bibehållit eller stärkt förtroendet hos allmänheten för politiska partier. I stället fördes hemliga samtal som ledde fram till en troligtvis förtroendeskadande överenskommelse som kan spä på misstroendet mot politiska partier.

Tilltron till politiker kan påverkas negativt. Tilltron till det politiska systemet kan också påverkas negativt genom att de politiska partierna inte upplevs ta ansvar. Deras egna väljare är alltmer missnöjda. DÖ kan dessutom urholka ett redan lågt förtroende för politiska partier.

Är inte dessa tänkbara skäl tillräckliga att avsluta en politisk överenskommelse som är starkt ifrågasatt både politiskt och i samhället?

Att ta ansvar är inte längre en paradgren för allianspartierna.

Göran Svensson

professor på Högskolan i Halmstad

Debatt