Torgny Segerstedt

Svensk publicist och religionshistoriker. Känd för sitt tydliga ställningstagande mot nazismen. Huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning.

ANNONS