Det finns runt 200 000 giftiga djurarter. Denna skallerorm tillhör bland de giftigaste.
Det finns runt 200 000 giftiga djurarter. Denna skallerorm tillhör bland de giftigaste.

WHO: Halvera antalet dödliga ormbett

Världens största dolda hälsokris. Så kallar Världshälsoorganisationen WHO det faktum att ormbett skördar en människas liv var fjärde minut. Tillsammans med brittiska Wellcome Trust vill man nu halvera antalet dödsfall till år 2030.

ANNONS
|

Förutom att många dör, invalidiseras hundratusentals fler av ormbett. Inte sällan fattiga människor, vars framtid för alltid kommer att vara påverkad av detta enda bett. Detta trots att även de mest dödliga ormbetten ofta går att behandla om det bara finns utbildad personal och tillgång på ett effektivt serum.

Ormexperten David Williams, som arbetar för WHO med att samla in ormgift för att utveckla nya behandlingar, har blivit biten sex gånger.

- Den första gången var det ganska läskigt, eftersom jag inte visste vad som väntade mig. Det kändes som om min hand hade krossats av en hammare. Mitt senaste bett hade varit dödligt om jag inte hade haft med mig medicinsk utrustning, så att vi kunde behandla det. De allra flesta offer har dock inte den där livräddande lyxen, säger han till BBC News.

ANNONS

Amputationer

Det största problemet, säger han, är tillgången på effektiva ormserum. Att producera ormserum är omständligt, eftersom man fortfarande gör som man gjort de senaste 100 åren. Lite av giftet injiceras i får eller hästar som bildar antikroppar som sedan "skördas" genom att man tappar djuret på blod.

Det färdiga serumet är alltså dyrt, något fattiga människor ofta inte har råd med. Dessutom är det inte helt ofarligt att få serum, vilket kräver utbildad personal.

Ett annat problem är att ormbetten ofta inträffar på landsbygden där det kan vara långt till närmaste sjukvårdsklinik, och även om den drabbade lyckas ta sig dit är det inte säkert att kliniken har motgift. Och även om ett sådant finns kanske det inte är tillräckligt effektivt, eftersom olika ormar ofta kräver olika serum. Amputationer blir ofta nödvändiga.

- Många av de som drabbas lever redan i fattigdom och konsekvenserna av ett ormbett blir ofta att de sjunker ännu djupare ner, om de ens överlever, säger David Williams.

Ingen 'rocket science'

För att komma tillrätta med problemet har brittiska Wellcome Trust satsat närmare en miljard kronor (80 miljoner brittiska pund) för att öka tillgången på effektiva behandlingar. Tillsammans med WHO är nu målet att halvera antalet dödliga ormbett till år 2030.

ANNONS

David Williams är övertygad om att det går. Han har arbetat mycket med att förbättra behandlingarna mot ormbett i Papua Nya Guinea. År 2003 dog vart fjärde barn som blev ormbiten där. I dag dör färre än vart femtionde barn.

- Det är ingen 'rocket science'. Det handlar om att ha tillgång till säkra och effektiva motgifter, tränad personal och ett engagerat samhälle som är medvetet om problemet och vad man kan göra för att förhindra ormbett och vad som måste göras om någon blir biten, säger han.

TT

Fakta: Ormar och ormbett

Cirka 2,7 miljoner människor blir bitna av giftormar varje år. Av dem dör mellan 81000 och 138000 människor. Därutöver invalidiseras cirka 400000, ofta på grund av amputationer.

Ormar indelas vanligen i viperidae (huggormar) och elapidae (giftsnokar). Bland viperidaearterna märks europeiska huggormar, inklusive den svenska, skallerormar och Russells huggorm. Bland elapidaearterna återfinns kobror, mambor, taipaner och krait.

Flertalet elapidaearter orsakar neurotoxiska skador, medan viperidaearter i huvudsak orsakar muskelsönderfall och koagulationspåverkan.

Bland ormarna anses den australiska taipanen vara allra giftigast, eftersom dess gift kan döda 1 100 människor. Siffror som dessa bör dock tas med en nypa salt, eftersom de bygger på beräkningar gjorda efter försök på möss. Den dödligaste ormen, däremot, är Russels huggorm, eftersom den skördar flest dödsoffer på den indiska halvön där den finns.

Källa: WHO, Internetmedicin, med flera

Fakta: Sveriges enda giftorm

Huggorm (Vipera berus) är Sveriges enda giftorm. Varje år inträffar uppskattningsvis 300 bett av huggorm. Allvarlighetsgraden varierar avsevärt, men ett 40-tal patienter utvecklar lokala reaktioner och/eller toxisk systempåverkan som kräver intensivvård. Dödsfall har förekommit, men är mycket ovanliga. Det senast kända svenska fallet ligger mer än 20 år tillbaka i tiden. Behandling med serum är det effektivaste sättet att begränsa skadeverkningarna vid huggormsbett.

Tillverkningen av huggormsserum är komplicerad och involverar framrenade antikroppar som bildats av får eller hästar. Kostnaden per dos är cirka 25 000 kronor (2017).

Källa: Läkartidningen

ANNONS