EU:s utrikeschef Josep Borrell. Arkivfoto.
EU:s utrikeschef Josep Borrell. Arkivfoto. Bild: Olivier Matthys/AP/TT

Unika nödklausuler i EU

Coronakrisen får EU att släppa helt på sina budgetregler.
Full flexibilitet gäller för att stödja hälsovården och skydda ländernas ekonomier.

ANNONS
|

I ett telefonmöte mellan medlemsländernas finansministrar på måndagen konstateras att det nuvarande krisläget gott och väl uppfyller villkoren för att dra i nödbromsen.

"Användandet av nödklausulen ger den flexibilitet som behövs för att kunna vidta alla nödvändiga åtgärder för att stödja våra hälso- och civilskyddssystem och skydda våra ekonomier", heter det i ett gemensamt uttalande.

Beslutet innebär att EU-kommissionen och medlemsländerna för tillfället inte behöver ta hänsyn till de strikta regler som annars gäller, om bland annat ländernas budgetunderskott.

Katastrofklausul

Även EU:s utrikesministrar har diskuterat nödklausuler. Tyskland vill att EU aktiverar Lissabonfördragets artikel 222, som öppnar för ett gemensamt agerande när någon drabbas av exempelvis ett större terrordåd eller en naturkatastrof.

ANNONS

Riktigt vad artikeln kan användas till är dock oklart.

– Det är en intressant sak. Den här klausulen har ju aldrig tidigare aktiverats. Nu måste man se vad det skulle innebära, säger utrikesminister Ann Linde (S) sedan frågan tagits upp på utrikesministrarnas gemensamma videomöte under måndagen.

EU:s utrikestjänst ska undersöka vad man kan göra med klausulen. Fördragstexten är i sig tämligen luddig, med ordalydelser om att "lämna bistånd" och "samordna sina åtgärder".

Strandsatta

Utrikesministermötet ägnades också åt mer konkreta diskussioner kring de hundratusentals EU-medborgare som blivit strandsatta runt om i världen på grund av virusspridningen.

EU-länderna försöker nu samordna sig om bland annat platser på flygplan runt om i världen.

– Det finns vissa länder där vi är oroliga – i Asien, Latinamerika, Afrika söder om Sahara – där ett växande antal resenärer vill ha hjälp för att komma hem, säger EU:s utrikeschef Josep Borrell på sin presskonferens efter videomötet.

Wiktor Nummelin/TT

I Lissabonfördragets artikel 222 sägs att EU och dess medlemmar "ska handla gemensamt i en anda av solidaritet om en medlemsstat utsätts för en terroristattack eller drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof som orsakas av människor".

Artikeln lämnar samtidigt fritt till EU-länderna att enas om vad för sorts åtgärder som kan komma ifråga. I stället hänvisas bara till att "närmare bestämmelser" ska antas efter förslag från EU-kommissionen och EU:s utrikeschef.

ANNONS