115 miljoner män världen över beräknas ha gift sig som barn. Här är Unicefs högsta chef Henrietta Fore. Arkivbild från 2018.
115 miljoner män världen över beräknas ha gift sig som barn. Här är Unicefs högsta chef Henrietta Fore. Arkivbild från 2018.

Över 100 miljoner män gifte sig som barn

ANNONS
|

Ungefär 115 miljoner män eller pojkar i världen gifte sig som barn, visar en rapport från Unicef. Nästan en fjärdedel av dem gifte sig före 15 års ålder.

Studien visar att det är allra vanligast i Centralafrikanska republiken, där 28 procent av männen gifte sig innan de fyllt 18 år.

"Barnbrudgummar tvingas ta sig an ett vuxet ansvar som de kanske inte är redo för", säger Unicef-chefen Henrietta Fore i ett uttalande.

"Tidigt giftermål leder till tidigt faderskap och med det kommer pressen att försörja en familj och åsidosätta utbildning och jobbmöjligheter."

ANNONS

Studien visar också att det är vanligt på många olika håll i världen; i Latinamerika, i södra och östra Asien, samt i Stillahavsområdet. Näst vanligast är det i Nicaragua, där 19 procent av männen gifte sig som barn.

Studien är den första av sitt slag. Unicef har sedan tidigare beräknat att en av fem kvinnor mellan 20 och 24 års ålder världen över gifte sig som barn.

TT-AFP-Reuters

ANNONS