43 procent av Nordkoreas befolkning är undernärd.
43 procent av Nordkoreas befolkning är undernärd.

FN: Nordkoreaner överlever genom mutor

Nordkoreaner måste betala mutor för att ha en chans att överleva, skriver FN i en ny rapport. Organisationen kräver att diktaturen slutar fängsla och utpressa sin befolkning. "Om du följer regimens instruktioner svälter du ihjäl", säger en intervjuperson i rapporten.

ANNONS
|

En stor del av befolkningen i Nordkorea svälter. 2019 var nästan 11 miljoner av landets invånare (43 procent) undernärda och 10 miljoner hade inte tillgång till rent vatten, enligt FN:s medarbetare i Nordkorea.

Befolkningen är beroende av att muta sig fram för att ha chans att överleva i den korrupta diktaturen, skriver FN i en ny rapport där de intervjuat över 200 människor som flytt från Nordkorea.

"Om du följer regimens instruktioner svälter du ihjäl", säger en intervjuperson i rapporten.

Informellt mutsystem

Sedan en ekonomisk kollaps 1990 har folket inte kunnat överleva i statens ekonomiska system där de tilldelas arbete, kläder, mat och andra ransoner och hela nordkoreanska samhället bygger på ett informellt mutsystem, står det i rapporten.

ANNONS

"Rätten till mat, hälsa, skydd, arbete, rörelsefrihet och frihet är universell och obestridlig. Men i Nordkorea är man i första hand beroende av att kunna muta statstjänstemän", skriver FN:s människorättschef Michelle Bachelet i rapporten.

Befolkningen måste också ta till mutor för att släppas ur fångenskap – eller undvika att gripas, vilket du riskerar om du försöker handla på en vanlig marknad eller reser inom landet utan tillstånd.

"Det kändes orättvist att någon kunde muta sig ut ur (fångenskap) när någon annan som inte hade möjlighet att betala en muta kanske led ännu mer", säger en intervjuperson i rapporten.

Vass kritik

I rapportern poängteras att det är svårt att veta hur nordkoreanerna egentligen har det eftersom FN:s personal har det svårt att komma över tillförlitlig information i diktaturen.

Bachelet riktar skarp kritik mot diktaturens behandling av dess invånare och kräver att landet upprättar ett ordentligt rättssystem, gör drastiska reformer inom hela det ekonomiska systemet och tar tag i sina problem med mänskliga rättigheter.

"Människor får inte frihetsberövas, fängslas, åtalas eller utpressas bara för att de försöker skaffa sig en rimlig livsstandard", skriver hon i rapporten.

TT

Fakta: Nordkorea

Det kommunistiska Nordkorea grundades med sovjetisk hjälp 1948, sedan Korea delats upp i en amerikansk och en sovjetisk ockupationszon efter andra världskriget. Ett inbördeskrig mellan Nord och Syd rasade 1950–53, sedan nordkoreanska trupper korsat gränsen och gått till anfall.

De båda länderna har aldrig slutit fred, utan ett vapenstillestånd råder fortfarande. En fyra kilometer bred demilitariserad zon skiljer dem åt.

Den officiella ideologin i Nordkorea hyllar "nationellt oberoende" och "självtillit". I praktiken har det inneburit isolationism, förtryck och svält.

Mellan 1995 och 1999 dog mellan 2,8 miljoner och 3,5 miljoner människor i en svältkatastrof i landet, orsakad av en kombination av översvämningar och regeringens politik.

Godtyckliga gripanden av regimkritiker, bristande rättssäkerhet samt tortyr och misshandel av fångar i landets fängelser och fångläger är omfattande. Uppgifter visar också på att landet praktiserar offentliga avrättningar för brott som stöld av statlig egendom och hamstring av mat, liksom för grova brott. Enligt Amnesty International och människor som flytt Nordkorea under 2000-talet förekommer stora arbetsläger för dissidenter.

ANNONS