Barn i Zimbabwe fyller sina flaskor med smutsigt vatten. Arkivbild.
Barn i Zimbabwe fyller sina flaskor med smutsigt vatten. Arkivbild.

620 miljoner barn utan fungerande skoltoalett

På nära hälften av alla skolor i världen råder brist på rent dricksvatten och fungerande toaletter. Det innebär ett hälsohot för närmare 900 miljoner barn, enligt en rapport.

ANNONS
|

Över 900 miljoner barn saknar tillgång till såväl rent dricksvatten som toalett och möjlighet att tvätta händerna. Det försvårar möjligheterna att skapa en skolmiljö där barnen kan fokusera på lärande, enligt en rapport från FN:s barnfond Unicef och Världshälsoorganisationen WHO.

- Barnen kanske inte kommer till skolan alls om det inte finns några toaletter. Väl på skolan kommer de inte kunna göra sitt bästa om de inte har möjlighet att använda en anständig toalett eller ha möjlighet att dricka, säger WHO:s Rick Johnston som har lett forskningsprojektet, till Thomson Reuters Foundation.

ANNONS

Bristfälliga toaletter

Enligt rapporten saknar nästan en tredjedel av grund- och gymnasieskolorna tillgång till säker och pålitlig dricksvattenförsörjning, vilket berör nästan 570 miljoner barn. Lite mer än en tredjedel av skolorna saknar fungerande toaletter – något som berör över 620 miljoner barn.

Världsledare har genom FN skrivit under ett globalt löfte om det gemensamma utvecklingsmålet att alla barn ska erbjudas heltäckande utbildning till 2030. Men när det enligt rapporten råder vattenbrist på hälften av alla världens skolor är det lång väg kvar att gå.

"Chockerande"

- Det är djupt chockerande, säger Tim Wainwright, chef för organisationen Wateraid, till Thomson Reuters Foundation.

- Konsekvenserna är mycket omfattande när det kommer till barns möjlighet till utbildning, deras generella hälsa och näringstillstånd.

Flickor är extra hårt drabbade. Under menstruationen är det extra många som missar skolan eftersom det inte finns någon tillgång till toaletter. Mer än en tredjedel av alla flickor i Sydasien missar skolan under menstruationsperioderna eftersom de saknar både toaletter och bindor, enligt Wateraid och Unicef.

ANNONS
TT

Fakta: Dricksvatten

Förorenat vatten kan överföra sjukdomar som diarré, kolera, dysenteri, tyfoid och polio. Förorenat dricksvatten uppskattas orsaka 502000 diarrédödsfall varje år.

2025 kommer hälften av världens befolkning att bo i vattenstressade områden. Ett område blir vattenstressat när mängden vatten av god kvalitet inte längre räcker till för att täcka samhällets behov.

Globalt använder minst 2 miljarder människor en dricksvattenkälla förorenad med avföring.

2015 använde 71 procent av världens befolkning (5,2 miljarder människor) en säkert hanterad dricksvattenservice – det vill säga en anläggning i en lokal som är tillgänglig när det behövs och utan föroreningar.

844 miljoner människor saknar grundläggande dricksvattenservice, inklusive 159 miljoner människor som är beroende av ytvatten.

Källa: Världshälsoorganisationen (WHO)

ANNONS