Carl-Oskar Bohlin (M), energipolitisk talesperson, vill att planeringen för ny kärnkraft vid Ringhals inleds omedelbart.
Carl-Oskar Bohlin (M), energipolitisk talesperson, vill att planeringen för ny kärnkraft vid Ringhals inleds omedelbart. Bild: Marcus Gustafsson/ TT

Moderaterna vill ha ny kärnkraft vid Ringhals

Moderaterna vill att Vattenfall omedelbart inleder planering för att bygga ny kärnkraft vid Ringhals.
– Jag hoppas att det kan ske redan före valet. Annars kommer vi ta tag i det efter valet, säger Carl-Oskar Bohlin, energi- och näringspolitisk talesperson (M).

ANNONS
|

Elförsörjningen har blivit en allt jobbigare privatekonomisk fråga. Vintern innebar ett hårt slag för många konsumenter och allt tyder på att vi är inne i den värsta junimånaden någonsin.

För att säkra en stabil elproduktion i de södra delarna av landet vill Moderaterna satsa på ny kärnkraft. För ett par veckor sedan presenterade partiet ett brett program som bland annat innehåller statliga garantier på 400 miljarder kronor.

Nu går man vidare med nästa steg.

Partiet vill ge statliga Vattenfall i uppdrag att planera för bygget av ny kärnkraft vid Ringhals. Carl-Oskar Bohlin menar att det finns flera skäl att starta just där.

ANNONS

– Det är en plats där man tidigare tänkt bygga ytterligare reaktorer, det är en av de platser i landet som man får bygga ny kärnkraft med nuvarande lagstiftning och det finns ledig överföringskapacitet, säger han.

Näten räcker för hela Skåne

Den lediga platsen i elnätet är inte minst en viktig faktor: stamnätsanslutningen vid Ringhals har i dag en ledig kapacitet för ungefär två GW ny elproduktion – mer än hela Skånes förbrukning.

Vid sidan av kostnader och att frågan om slutförvaring av kärnbränsle inte är löst är ett argument som brukar anföras mot att bygga ny kärnkraft vara att det tar lång tid.

– Så är det, men det är inget argument för att vänta ännu längre. Det talar ännu starkare för att vi ska börja direkt, säger Carl-Oskar Bohlin.

Exakt hur lång tid det skulle ta att bygga ny kärnkraft vid Ringhals är svårt att uppskatta. Till viss del handlar det om tillståndsprocesser, men också en byggtid som för konventionella reaktorer ligger på någonstans omkring sju år.

Även S har öppnar för nya reaktorer

Vattenfall har i intervjuer sagt att man tittar på tekniken med mindre reaktorer, så kallade SMR, som man tror kan gå att färdigställa både billigare och snabbare.

Även regeringen öppnade i veckan för en framtida satsning på kärnkraft, utan att konkretiserade det närmare. Regeringen berättade samtidigt att man vill utreda möjligheten att ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader i hela Sverige.

ANNONS

Carl-Oskar Bohlin (M) är inte imponerad.

– Vi har inget emot solceller, men att tvinga alla näringsidkare att investera i det nu när vi går in i en lågkonjunktur låter tveksamt. Dessutom ligger vår förbrukning av el helt i motfas till antalet soltimmar.

Fakta

Sverige har sex reaktorer, på tre kärnkraftverk, kvar i drift:

Ringhals: Ringhals 3 och Ringhals 4,

Forsmark: Forsmark 1, 2 och 3.

Oskarshamn: Oskarshamn 3.

Tidigare svenska kärnreaktorer:

Ringhals 1 stängdes av den 31 december 2020, ett år efter Ringhals 2.

Oskarshamn 1 och 2 stängdes 2015 respektive 2017 medan de båda reaktorerna i kärnkraftverket i Barsebäck stängdes 1999 respektive 2005.

R1, Sveriges första kärnreaktor, var en forskningsreaktor i berget under KTH i Stockholm. Startades 1954 och var i bruk till 1970.

Studsvik, nordost om Nyköping, har haft flera forskningsreaktorer i bruk från 1960 till 2005.

Ågestaverket söder om Stockholm var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. Reaktorn var i bruk från 1963 till 1974. Demonteringen började dock först 2020 och väntas pågå till 2025.

Marvikenverket, på Vikbolandet öster om Norrköping, byggdes på 1960-talet men togs av bland annat säkerhetsskäl aldrig i drift som kärnkraftverk. Däremot kopplades turbinen senare ihop med en oljedriven ångpanna som fram till användes 2009 för kortvariga insatser vid hög belastning på elnätet.

Källor TT: Vattenfall, Uniper och Nationalencyklopedin.

ANNONS