Vad är värdet av alliansens löften?

ANNONS
|

Eftersom moderaterna kallar sig det nya arbetarpartiet kan det finnas anledning att se vad deras och alliansens förslag innebär för mig som arbetare. Den krok man använder vid röstfisket har agnats med ett jobbavdrag på mellan 600 och 700 kr i månaden.

Eftersom man avser att ta bort den nuvarande skattereduktionen för avgiften till a-kassan och fackföreningsavgiften och samtidigt höja den enskildes egenavgift till a-kassan blir det en ökad kostnad på cirka 450 kr för mitt medlemskap i fack och a-kassa.

Moderaterna vill lägga över kostnaden för sjukpenning vid trafikolycksfall på bilförsäkringen.

Enligt beräkningar från försäkringsbolagen kan man räkna med att försäkringen kommer att kosta cirka 300 till 400 kr mer per månad. (Hoppsan sa, jag ligger visst redan back!)

ANNONS

Än värre blir det om jag blir sjuk eller arbetslös. Moderaterna tycks anse att sådant är självförvållat och vill, med kraftigt sänkta ersättningar och en extra karensdag ge ett incitament till en återgång i arbete som om man trodde att den sjuke blir friskare eller den arbetslöse plötsligt får erbjudande om arbete bara för att ersättningen sänks.

Skulle jag nu råka bli så sjuk at jag, trots alliansens beska medicin, tvingas acceptera en förtidspension (som idag kallas sjukersättning) så blir det inget jobbavdrag alls, således högre skatt än om jag haft motsvarande inkomst i ett arbete. Dessutom vill alliansen ändra reglerna så att den som blir förtidspensionär får cirka 20 procent mindre i pension som straff för att man inte varit arbetsför.

Minskad föräldraledighet drabbar inte mig men väl mina barn och barnbarn och deras välfärd känns minst lika viktig som min egen.

Skall det bli något kvar av alliansens fina present måste man tydligen avstå från att skaffa barn, ha en bil eller motorcykel eller vara medlem i fackförening och a-kassa. Dessutom behöver man en garanti för att aldrig någonsin i framtiden bli sjuk eller arbetslös. Vem kan ge en sådan garanti? Sanningen är att ingen av oss vet. Det är därför vi byggt upp försäkringar som vi solidariskt betalar till när vi är friska och kan arbeta så att vi kan känna en trygghet om vi en dag drabbas av sjukdom eller ställs utan arbete.

ANNONS

Därför kommer jag för min del att i det kommande valet rösta på socialdemokraterna för ett fortsatt bygge på välfärden och solidariteten.

ANNONS