Webben ska bli tillgänglig för alla

En synskadad person kan i dag inte ansöka om ersättning för vård av sjukt barn på webben utan att be om hjälp. Ett EU-direktiv ska göra offentliga organs webbplatser och appar mer tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. "Ett steg i rätt riktning", enligt Handikappförbunden.

ANNONS
|

Henrik Götessons fingrar rör sig snabbt mellan tangentbordet och punktskriftsskärmen som ligger framför honom. På datorskärmen en kommunal pdf-blankett för att ansöka om ersättning för färdtjänst.

"Undefined. (Odefinierad). Kryss" säger talsyntesen som är inprogrammerad i hans dator.

- Här vet jag inte vad det är jag ska kryssa i. De har missat det, säger Henrik Götesson, som är synskadad och arbetar med IT-frågor på Synskadades riksförbund.

ANNONS

Bilder, symboler och pdf-filer som inte har programmerats med en textförklaring går inte att tyda.

Kan inte anmäla VAB

Att anpassa trösklar, toaletter och andra offentliga utrymmen är en sak. Men när det gäller digitaliseringen av samhället finns fortfarande mycket att arbeta på när det gäller tillgänglighet.

- Det är en högt prioriterad fråga för oss, säger Sten Nyman, ordförande för Handikappförbunden.

Myndigheter, kommuner och landsting har ännu inte anpassat sina webbplatser och elektroniska dokument så att de till fullo blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar, som syn- och hörselskador, kognitiva funktionsnedsättningar eller problem med att använda fingrarna.

- En kollega kan inte själv ansöka om ersättning för vård av sjukt barn, säger Henrik Götesson.

Nytt EU-direktiv

I början av maj enades EU-företrädare om ett nytt direktiv för att göra offentliga organs webbplatser och mobilappar tillgängliga för alla. När direktivet blir svensk lag, och hur det då kommer utformas, återstår att se.

ANNONS

För Sten Nyman ger EU-direktivet hopp om att påskynda utvecklingen på nationell nivå.

- Det är ett steg på vägen mot ett samhälle som kan fungera för alla, säger Sten Nyman.

Fakta: En dag för tillgänglighet

Den 19 maj är den internationella tillgänglighetsdagen.

Mellan 1,3 och 1,8 miljoner svenskar lever med olika funktionsnedsättningar. Att det inte går att fastställa en exakt siffra beror på flera faktorer. Det går att mäta funktionsnedsättningar på olika sätt. Exempelvis beror det på om funktionsnedsättningen baseras på medicinska diagnoser eller subjektiva bedömningar.

Källa: Handikappförbunden, Funka, Europeiska kommissionen

ANNONS