Vinterkräksjukan vanligast men inte värst

Magknip och spyor – kräksjuka är mångas skräck på semestern. Nu har Livsmedelsverket undersökt vilka bakterier som orsakar värsta magsjukan i Sverige.

ANNONS
|

Den vanligaste kräksjukan är den som kommer under årets kalla månader – vinterkräksjukan, norovirusinfektion som den heter, smittar via mat och drabbar ungefär 168000 personer varje år.

Näst vanligast är förgiftning av toxinbildande bakterier, vilket drabbar 58000 personer årligen. Därefter kommer campylobacterinfektioner med 43000 fall. Sammanlagt drabbas ungefär en halv miljon människor av matförgiftning i Sverige varje år.

Trots att campylobacter inte är värst i antal sjukdomsfall så är det en värsting när det handlar om själva måendet. Den så kallade sjukdomsbördan är fyra gånger större än den som orsakas av vinterkräksjukan, eftersom symtomen ofta är mer allvarliga och mer långvariga.

ANNONS

Livsmedelsverket har undersökt både antalet sjukdomsfall och själva sjukdomsbördan med hjälp av något som kallas för Daly-metoden. Den tar hänsyn till hur länge man är sjuk och hur allvarligt sjuk man blir. I Livsmedelsverkets nästa rapport i ämnet undersöks vilka livsmedel som sprider mest smitta.

TT

Fakta: Bakterierna, parasiterna och virusen

Sjukdomsbördan baserat på antal fall av matförgiftning per år:

1. Norovirus

2. Toxinbildande bakterier

3. Campylobakter

4. Salmonella

5. Cryptosporidium

Sjukdomsbördan baserat på Daly-metoden:

1. Campylobacter

2. Norovirus

3. Stec/Ehec

4. Listeria

5. Salmonella

Källa: Livsmedelsverket

ANNONS