25 procent av alla poliser har det senaste årets utsatts för försök till påverkan i tjänsten. Arkivbild.
25 procent av alla poliser har det senaste årets utsatts för försök till påverkan i tjänsten. Arkivbild.

Var fjärde polis utsatt för hot eller påverkan

I en enkät bland polisanställda svarar så många som en av fyra att de bara under det senaste året varit med om att någon försökt påverka dem i deras arbete.

ANNONS
|

Den absolut vanligaste formen av påverkan, enligt svaren i enkäten, är subtila – men otillbörliga – hot som inte skulle gå att bevisa i domstol.

- Det sker oftast påverkan ansikte mot ansikte, men det kan också vara ett telefonsamtal hem på kvällen där någon säger att "Jag såg att din son tog 15.15-bussen". De kan säga saker som "jag såg att din fru jobbar på X-banken, fin kvinna det där", säger Lars Tonneman, polismästare vid Polismyndighetens enhet för verksamhetsskydd, som gjort enkäten.

ANNONS

Subtila hot vanligast

Han understryker att det i enkäten görs tydlig skillnad mellan påverkan och en situation där en polis ingriper mot en berusad eller bråkig person som sätter sig till motvärn. De som ligger bakom hoten och påverkan uppfattas i stället som djupt indragna i kriminell verksamhet som exempelvis narkotikahandel.

Mest utsatta är poliser som ingriper vid eller efter misstanke om brott medan utredare är mer sällan utsatta.

- Den här typen av påverkan är betydligt allvarligare. Det handlar om att polisen ska skrämmas till att inte fortsätta utföra sina arbetsuppgifter, säger Tonneman.

Negativa följder

13710 anställda inom polisen besvarade enkäten i maj–juni i år. Även om det finns en uppfattning bland poliser om att fenomenet ökat i omfattning finns inga tidigare studier eller enkäter som pekar mot en utveckling. Resultatet kom därför inte som en överraskning för polisens enhet för verksamhetsskydd.

Av de som utsatts för påverkan svarade fyra av tio att försöket att påverka dem har fått negativa följder i tjänsten eller för dem som privatpersoner. Däremot var det få, bara en procent, som svarade att påverkan lett till att insatser eller uppgifter inte utförts.

ANNONS

- Vilket ändå var ett bra resultat. Men om det fortsätter finns en risk att fler påverkas. Därför behöver vi göra något, säger Tonneman.

"För få"

Bland de förslag som nu lyfts inom polisen ingår att vid anmälningar och utredningar sätta ut en polis tjänstgöringsnummer i stället för namn. Det skulle göra det krångligare för en person som misstänks för brott att ta reda på information om den enskilde polisen. En arbetsgrupp jobbar med förslag fram till årets slut.

Enkäten bekräftar något Polisförbundet sett i en medlemsundersökning, skriver ordförande Lena Nitz i en skriftlig kommentar till TT. Hon efterlyser fler insatser för att skydda och ta hand om personal i utsatta situationer.

"Men jag tror inte det finns några enskilda åtgärder som kan väga upp för det faktum att vi är för få poliser. Vi måste bli fler om vi ska få stopp på den här utvecklingen" skriver Nitz.

TT

ANNONS