Vägarna att få i sig toxoplasma är via dåligt tillagat kött, där de små parasitäggen kan överleva, och slarvigt sköljda grönsaker, frukter och bär som vuxit i jord med parasiten i, samt kontakt med kattbajs.
Vägarna att få i sig toxoplasma är via dåligt tillagat kött, där de små parasitäggen kan överleva, och slarvigt sköljda grönsaker, frukter och bär som vuxit i jord med parasiten i, samt kontakt med kattbajs. Bild: Anders Wiklund/TT

Vanlig parasit kan påverka din personlighet

Den har kopplats samman med allt ifrån allvarliga psykiska sjukdomar till personlighetsförändringar, ökad risk för självmordsförsök och olyckor. Kattparasiten toxoplasma gondii har väckt forskarnas intresse och ser ut att vara långt mindre harmlös än man tidigare trott.

ANNONS
|

Ungefär var femte svensk beräknas vara bärare av parasiten toxoplasma gondii. Den kan dock, med ett viktigt undantag, inte sprida sig mellan människor och förökar sig sexuellt endast i katters tarmsystem. För att ta sig in dit använder sig parasiten av verkligt snillrika taktiker. Råttor som infekterats med toxoplasma förlorar nämligen sin naturliga kattskräck, och börjar till och med dras till lukten av katturin. Dessutom blir de mer aktiva och nyfikna. Allt för att råttan ska bli uppäten så parasiten kan ta sig till kattens tarmar.

– Parasiter lever ju alltid på ett annat djur, och det ligger i deras natur att om värden går under så gör parasiten det också. Det gör sannolikt att de genom evolutionen utvecklat mekanismer för att kunna manipulera sina värdar i en för dem fördelaktig riktning, säger Antonio Barragan, professor vid Stockholms universitet som forskar på parasitinfektioner.

ANNONS
Antonio Barragan
Antonio Barragan forskar på olika parasitinfektioner vid Stockholms Universitet.

Toxoplasma tar sig in i hjärnan

Hos råttor ser man alltså en påtaglig effekt på beteendet till följd av parasiten. En hel del talar för att det skulle kunna vara fallet även hos människor. Den kapslar in sig i våra vävnader och kan ta sig in i våra hjärnor, sannolikt genom att åka snålskjuts på våra vita blodkroppar från tarmen till hjärnan.

– Enligt WHO bär ungefär en tredjedel av jordens befolkning på den här parasiten, och med stor sannolikhet i hjärnan. Då blir det naturligtvis väldigt intressant att ta reda på om den även kan påverka mänskligt beteende, säger Antonio Barragan.

De allra flesta som bär på parasiten märker inte av det alls, betonar han. Men ett stort antal studier har visat på oroväckande kopplingar till flera allvarliga psykiska sjukdomar som depression, bipolär sjukdom och schizofreni. Andra studier har visat på skillnader i personlighetsdrag mellan infekterade och dem som inte är det.

Brunråtta
Katter som går ute och fångar smågnagare kan få i sig parasiten, som lagras i hjärnan. ”Många kattägare kan vittna om att katten släpar in en del råttor och fåglar med huvudet avbitet, katten äter gärna det först eftersom hjärnan innehåller mycket fett” säger Antonio Barragan som forskar på parasiter. Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Den tjeckiske biologiprofessorn Jaroslav Flegr, som ägnat stor del av sin karriär åt toxoplasma, har bland annat funnit kopplingar till sämre reaktionsförmåga och högre risk att råka ut för en trafikolycka hos dem som är infekterade av parasiten. Han har hävdat att kring en miljon dödsfall om året indirekt kan tillskrivas toxoplasma. Antonio Barragan menar dock att man vet alldeles för lite för att dra några långtgående slutsatser.

ANNONS

– Man har sett flera sådana här kopplingar till psykiatriska sjukdomar som helt klart är intressanta att studera vidare, och absolut starkast är kopplingen till schizofreni. Det forskas en hel del på det här, men ännu vet man inte så mycket. Det är viktigt att komma ihåg att det rör sig om korrelationer och inte fastställda orsakssamband.

Toxoplasma gondii
Parasiten toxoplasma gondii troddes länge vara helt ofarlig, men har på senare år studerats allt mer efter att man hittat oroväckande kopplingar till flera psykiatriska sjukdomar.

Påverkar beteendet även hos chimpanser

Han förklarar att man idag inte vet om toxoplasma orsakar de här sjukdomarna, och hur det i så fall går till.

– Ett alternativ är att toxoplasma orsakar det direkt. Ett annat är att toxoplasma triggar någonting i oss som gör att vi blir mer benägna att få vissa sjukdomar, om man redan har en genetisk sårbarhet exempelvis. Kanske att parasiten påverkar balansen mellan signalsubstanser i hjärnan. Men det är bara spekulationer än så länge.

Något som talar för att det kan orsaka beteendeförändringar även hos människor är en fransk studie från 2016 där man fann att även schimpanser som smittats med toxoplasma blev mindre rädda för urin från leoparden, deras närmsta naturliga fiende.

– Man har tidigare ofta invänt att det är stor skillnad på möss och människor, och att vår hjärna fungerar så annorlunda jämfört med deras. Men nu har man alltså kunnat slå fast att beteendet påverkas även hos schimpansen som är betydligt mer lik oss.

ANNONS

Skulle det gå att visa på tydliga orsakssamband kan det få stor betydelse.

– Schizofreni, depression och bipolär sjukdom är såpass stora folksjukdomar så att även om det bara skulle vara en väldigt liten andel av insjuknanden som kan förklaras med toxoplasma så är det viktigt för folkhälsan.

Sju gånger vanligare med självmordsförsök bland bärare

I Sverige har forskare vid Lunds universitet visat att sannolikheten för att man ska ha försökt ta livet av sig är sju gånger högre hos personer som är infekterade med toxoplasma. Forskarna bakom den studien spekulerade i att sambandet skulle kunna ha med signalsubstansen dopamin att göra. I djurförsök har man nämligen sett att toxoplasma ökar mängden dopamin som är förknippat med ökad impulsivitet.

– Kanske är det så att en ökning av impulsiviteten, i kombination med en inflammation som ger sjukdomskänsla och nedstämdhet, är det som leder till ökad självmordsbenägenhet, sa forskaren Lena Brundin i ett pressmeddelande när studien kom ut.

Vägarna att få i sig toxoplasma är via dåligt tillagat kött, där de små parasitäggen kan överleva, och slarvigt sköljda grönsaker, frukter och bär som vuxit i jord med parasiten i. Samt kontakt med kattbajs, varför gravida får rådet att inte rensa kattlådan samt tillaga kött ordentligt och skölja grönsaker väl. Att som gravid infekteras kan nämligen orsaka missfall och skador på fostret. Det är det enda sätt som parasiten kan överföras mellan människor, via moderkakan.

ANNONS

Encelligt urdjur som kan orsaka fosterskador

Toxoplasma gondii är ett encelligt urdjur och en parasit som kan infektera de flesta varmblodiga däggdjur. Föröka sig kan den dock bara göra i tarmarna hos kattdjur.

I världen beräknas en tredjedel av alla människor vara bärare av parasiten, och i Sverige kring en femtedel.

Sjukdomen som uppkommer till följd av parasiten heter toxoplasmos och ger hos majoriteten av de drabbade inga symptom. De som får symptom får det ofta i form av feber, trötthet, huvudvärk och svullna lymfkörtlar. Det är också vanligt att det manifesterar sig som ögoninfektion.

Människor med nedsatt immunförsvar, exempelvis med Hiv, kan bli allvarligt sjuka till följd av toxoplasma.

Hos gravida som drabbas under graviditeten kan det ge allvarliga konsekvenser som missfall och fosterskador eftersom smittan kan passera via moderkakan.

Det finns idag ingen behandling mot den kroniska infektionen, däremot kan akut infektion behandlas med antibiotika.

Ekokött kan leda till ökning av toxoplasma

Kanske lite otippat skulle det ökade intresset för ekologiskt kött kunna leda till en ökning av toxoplasma, eftersom djuren då går ute och lättare får i sig parasiten.

– Det finns några internationella studier som pekar på att infektioner i djurbestånden är på väg upp på grund av ökningen av eko. Understekt kött skulle jag tro är den största källan överlag. Katter tror jag är en betydligt mindre källa, särskilt om det är innekatter. Utekatter sätter ju i sig en del små gnagare som kan bära på parasiten och i en del länder täcker man över sandlådor på lekplatser för att förhindra smittspridningen, säger Antonio Barragan.

Kött från fläsk, får och get som inte genomstekts kan innehålla toxoplasmaparasiten. Ekologiskt kött ser ut att vara mer drabbat enligt flera studier, detta eftersom djuren då går ute och lättare får i sig parasiten.
STOCKHOLM 20160304Fläskkotlett är bra och hyfsat billig mat, det gäller bara att tillaga den på rätt sätt.Foto: Janerik Henriksson / TT / Kod 10010 Bild: Janerik Henriksson/TT

På frågan om han tycker Sverige borde vidta fler försiktighetsåtgärder mot parasiten blir svaret nej. Han anser att de rekommendationer vi har till gravida, tillsammans med provtagning vid misstanke om infektion, är på en rimlig nivå i förhållande till risken. Själv har han testat sig och vet att han hör till dem som bär på toxoplasma.

– Den parasiten kommer jag sannolikt att behålla i många decennier eller resten av livet. Men liksom de flesta andra som bär på den känner jag inte av den det minsta.

ANNONS