Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Vården använder minderåriga som tolkar.

Vården använder barn som tolkar

Vården och socialtjänsten använder sig av barn som tolkar, i stället för professionella tolkar. Detta kan få allvarliga konsekvenser för de berörda, konstaterar Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har låtit Linnéuniversitetet undersöka i vilken utsträckning barn och andra anhöriga används för att kommunicera med patienter och brukare inom sjukvården och socialtjänsten.

Resultaten visar att samtliga undersökta verksamheter använder minderåriga barn och andra anhöriga i stället för professionella tolkar i vissa situationer.

"När barn och andra anhöriga översätter och medlar äventyras patient- och rättssäkerheten. Det finns risk för att inte allt i samtalet förmedlas och för ömsesidiga missförstånd i översättningen. De anhöriga, inte minst barnen, utsätts också för orimligt ansvar som får långgående effekter på flera plan", säger Merike Hansson, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

I den aktuella undersökningen ingick socialsekreterare och handläggare inom ekonomiskt bistånd respektive LSS, samt vårdpersonal inom primärvården.

Undersökningen visar vidare att det främst är vid oplanerade besök som barn och andra anhöriga får översätta och att vuxna anhöriga används i högre utsträckning än barn.