Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Socialminister Lena Hallengren (S).

Ungdomshemmen ska granskas

Regeringen vill granska vården på både HVB-hem och de särskilda ungdomshem som drivs av staten. Bakgrunden är rapporter om våld, kränkningar och bristande rättssäkerhet.

- Vi tar på väldigt stort allvar de signaler vi får om att barn och unga upplever otrygghet och att personalen inte alltid har de förutsättningar som krävs för att ge barn och unga den vård de har rätt till, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

Flera myndigheter har rapporterat om brister och missförhållanden på HVB-hem, som drivs eller upphandlats av kommuner, och de särskilda ungdomshemmen som drivs av Statens institutionsstyrelse (Sis). Det handlar bland annat om att unga får utstå begränsningsåtgärder utan lagstöd, att de utsätts för våld, kränkningar och sexövergrepp och att personalens kompetens brister.

Kända länge

TT: Det här är brister som i många fall varit kända länge, varför väljer ni att agera nu?

- Det är en sammantagen bild. Vi har vidtagit åtgärder tidigare, vilket delvis gett resultat, men situationen har se senaste åren också förändrats utifrån att beläggningen är ännu högre, och att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, säger socialministern.

Granskningarna regeringen nu beslutar om ingår i ett åtgärdspaket för HVB-hem och särskilda ungdomshem. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) får i uppdrag att analysera situationen på samtliga HVB-hem i landet och de särskilda ungdomshem som drivs av Sis. Ivo ska också granska socialtjänstens utredningar av barn- och ungdomsärenden.

Dessutom ska en bred översyn av verksamheten vid Sis genomföras, ett uppdrag som går till Statskontoret.

För ett par månader sedan slog fackförbundet Seko larm om Sis som en "myndighet i fritt fall".

Komplex verksamhet

Bristerna på hemmen – som innefattade hot, våld, ensamarbete och drogbruk – beskrevs som omfattande.

TT: Hur har det kunnat gå så långt?

- Det här är en väldigt komplex verksamhet. Det är barn och unga som har trassliga hemförhållanden i vissa fall men också barn och unga som ska bryta med ett destruktivt beteende. Att möta dem på rätt sätt kräver kompetens men det är också väldigt utmanande, säger Lena Hallengren.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas redan i slutet av september i år. Slutredovisningen ska ske i februari 2020.

En del av problemen kan handla om att resurser saknas, vilket bland andra Seko pekat på. Men Lena Hallengren vill inte utlova några nya pengar i dagsläget.

- Vi får återkomma när vi sett hur omfattningen ser ut och inte dra för stora slutsatser innan uppdragen ens påbörjats.