EU-kommissionären Frans Timmermans från Nederländerna och EU-minister Hans Dahlgren (S) möter media under Socialdemokraternas partikongress 2019 i Örebro.
EU-kommissionären Frans Timmermans från Nederländerna och EU-minister Hans Dahlgren (S) möter media under Socialdemokraternas partikongress 2019 i Örebro.

Timmermans: EU-valet en kamp om Europas själ

Valet till Europaparlamentet blir en kamp om Europas själ. Det säger Frans Timmermans, som är de europeiska socialdemokraternas kandidat till ny ordförande i EU-kommissionen.

ANNONS
|

- Den kommer att stå mellan dem som säger att vi kan styra över vårt öde genom att inkludera människor och se till att samhället arbetar för alla, och de som säger att vi styr över vårt öde om vi exkluderar andra, bygger murar och gör Europa vitt, säger Timmermans på en presskonferens på S-kongressen i Örebro.

ANNONS

- Det handlar om alla människors lika värde och rättigheter. Det är ett fundamentalt val vi som européer måste göra i valet, säger han.

Stefan Löfven tog upp samma tema i sitt avslutande tal på kongressen.

Ingen lagom rasism

- Alla länder i EU måste stå upp för grundvärderingarna. Det finns ingen mellanväg när det gäller människovärdet, det finns ingen rimlig antisemitism, ingen lagom rasism eller tolererad nivå av kvinnohat och homofobi. Om de värdena kan vi aldrig kompromissa, sade Löfven.

De europeiska socialdemokraternas politik har inspirerats av de svenska socialdemokraterna och Stefan Löfven, framhöll Frans Timmermans.

- Det är inspirerande hur han och partiet har stått upp för värderingar vid en tidpunkt när Europa skakas av stora förändringar, där människor frågar sig vilken plats de har i denna nya tid och där osäkerheten får en del att göra extrema politiska val, säger Timmermans.

ANNONS

Direkt inflytande

Enligt EU-minister Hans Dahlgren blir de grundläggande värderingarna i Europa centrala för Socialdemokraternas EU-valkampanj.

- Det är ett skrämmande perspektiv vi ser när de grundläggande värderingarna vi har i EU ifrågasätts, och där högerextrema partier har fått direkt politiskt inflytande och driver frågor som går emot hela grunden för Europeiska unionen, säger Dahlgren.

EU har en mycket noggrann kontroll av länder som vill bli medlemmar, men väl inne så är kontrollen över att de står fast vid grundprinciperna dålig. Dahlgren pekar ut fyra sätt att förbättra denna kontroll.

Viktig påtryckning

Det första handlar om att använda EU:s budget. Här finns det ett förslag från kommissionen att länder som inte fullt ut respekterar rättsstatens principer ska få mindre pengar från EU:s strukturfonder.

- Det är en väldigt viktig påtryckningsfaktor, säger Dahlgren.

Det andra är att stödja EU-domstolens övervakning av att länderna verkligen håller sig till fördragets tydliga skrivningar om värderingar. Det tredje handlar om artikel 7 i fördraget, som möjliggör att ta rösträtten ifrån de länder som bryter mot fördragets principer.

ANNONS

Ett fjärde och nytt sätt som Socialdemokraterna tänker driva är att skapa en gemensam granskningsfunktion, där alla länder granskar varandra. Ett sådant system finns redan i dag inom FN.

TT

ANNONS