Tayyab Shabab ger upp – lämnar Sverige

Den eftertraktade utvecklaren Tayyab Shabab ger upp kampen mot det byråkratiska maskineriet och flyttar till Tyskland. En lagändring som träder i kraft den 1 december ska förhindra att fler förlorar arbetstillståndet till följd av misstag hos arbetsgivaren, men kritiseras för att vara otillräcklig.

ANNONS
|

Tayyab Shabab låter sorgsen när han berättar om beslutet att acceptera jobberbjudandet från Berlin.

- Jag har arbetat här i fyra år och börjat se Sverige som ett andra hemland. Men jag har kämpat mot myndigheterna i ett år nu och det känns inte som att jag har något annat val, säger han.

För lågt lönepåslag

Den pakistanske IT-utvecklaren kom till Sverige 2013. Hans tid här har kommit att symbolisera stelbentheten i bestämmelserna som reglerar arbetskraftsinvandring. När han efter avslutade studier fick sitt första jobb hade han ännu inget svenskt personnummer. Arbetsgivaren kunde inte ansluta honom till alla försäkringar och det beslutades att han i stället skulle få ett lönepåslag om 2,5 procent.

ANNONS

Tayyab Shabab rekryterades sedermera till ett attraktivt jobb i Stockholm. Hans hustru flyttade till Sverige. Våren 2016 var det dags att förlänga arbetstillståndet.

- Då menade Migrationsverket att lönepåslaget skulle ha varit 4,5 procent och beslutade att utvisa honom. Det spelade ingen roll att han hade en ny arbetsgivare med alla försäkringar på plats eller att den gamla åtgärdat felet, säger Fredrik Bergman, chefsjurist på den ideella organisationen Centrum för rättvisa.

Lagändring aviserad

En oenig migrationsdomstol gick på myndighetens linje. Tayyab Shabab överklagade med hjälp av Centrum för rättvisa till Migrationsöverdomstolen, men väljer nu att lämna Sverige innan rätten meddelat beslut om prövningstillstånd.

- Rättsprocessen kanske tar ett år och det kan ändå sluta med att jag utvisas. Då tvingas jag lämna landet på fyra veckor och det blir svårt för mig att hinna ordna med nytt jobb och boende, säger Tayyab Shabab.

ANNONS

Regeringen har aviserat en lagändring, som ska träda i kraft den 1 december, enligt vilken ett arbetstillstånd inte behöver dras in om arbetsgivaren självmant åtgärdat bristerna. Otillräckligt, menar Fredrik Bergman.

- När det gäller bagatellfelen är det oftast Migrationsverket som upptäcker dem först. Väldigt få kommer att ha nytta av den här lagändringen, säger han.

TT

Arbetskraftsinvandring

För att få arbetstillstånd i Sverige måste personen ha ett erbjudande om anställning i Sverige som han eller hon kan försörja sig på.

Anställningsvillkoren och försäkringsskyddet får inte vara sämre än de som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Om detta inte är fallet avslås ansökan och Migrationsverket beslutar om avvisning eller utvisning.

Enligt en lagändring som föreslås träda i kraft den 1 december behöver Migrationsverket inte återkalla ett arbetstillstånd om arbetsgivaren självmant korrigerat brister i villkoren.

Lagförslaget har brutits ut ur en offentlig utredning om stärkt skydd för arbetskraftsinvandrare som överlämnades till regeringen i december 2016.

Utredningen innehåller också förslag om skärpta straff för arbetsgivare som fuskar med löner och villkor och att Migrationsverket ges direktåtkomst till uppgifter från Skatteverket. Dessa förslag är under beredning i regeringskansliet.

Källor: Migrationsverket, regeringskansliet

ANNONS