En ny studie sprider ljus över svenskarnas sexliv. Arkivbild.
En ny studie sprider ljus över svenskarnas sexliv. Arkivbild.

Svenskt sexliv: Porr, sexköp och vanliga ligg

De flesta svenskar är nöjda med sina sexliv och har sex på regelbunden basis. Men det finns också problem. Skillnaderna mellan könen är på flera punkter slående.

ANNONS
|

Sex av tio svenskar (58 procent) säger sig vara nöjda med sitt sexliv. Det visar den stora befolkningsstudie som Folkhälsomyndigheten genomfört och som knappt 15000 svenskar mellan 16 och 84 år svarat på.

Ungefär var tredje, eller 30 procent, uppger att de har sex en eller flera gånger i veckan och lika många säger att de har sex en till tre gånger i månaden, medan var femte inte haft något sex alls under det senaste året. Minst nöjda med sitt sexliv är de yngsta männen och de allra äldsta av båda könen.

ANNONS

- Undersökningen visar också att den sexuella aktiviteten bland svenskarna är ungefär densamma som när den förra studien presenterades (1996), säger Charlotte Deogan, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Detta är lite intressant eftersom det finns indikationer utomlands på att intresset för sex minskat, framför allt bland unga. Men så tycks alltså inte vara fallet. Vi har alltså ungefär lika mycket (eller lite) sex som vi hade för 23 år sedan.

Orgasmproblem

Därmed inte sagt att allt är frid och fröjd. Det finns också problem. Det mest slående, påpekar myndigheten, är de stora skillnaderna mellan kvinnor och män. Dels kring hur de upplever sexlivet, dels kring andra saker som har med den sexuella och reproduktiva hälsan att göra.

Exempelvis uppger fler kvinnor än män att de saknat intresse för och njutning vid sex. Dessutom säger de i högre utsträckning att de känt fysisk smärta och inte fått orgasm i samband med sex, medan många män saknar en sexpartner, vill ha fler sexpartner, inte har sex tillräckligt ofta – och att de, när de väl har sex, får orgasm på tok för tidigt. Dessutom upplever män det som svårare att säga nej till sex, än kvinnor.

ANNONS

- Det här visar att de stereotypa rollerna fortfarande lever kvar och det bekräftar det vi ser på vår klinik. Det finna biologiska skillnader, men de är minimala. Det mesta handlar om hur vi lever våra liv. Att det finns olika förväntningar på kvinnor och män, säger Maria Bergström, chef för den nationella enheten på RFSU.

TT: Hur menar du då?

- Exempelvis anger kvinnor att de har svårt att få orgasm. Men i dag vet man att det inte är svårare för kvinnor att få orgasm, om man vet hur man stimulerar klitoris.

Trakasserier och övergrepp

Enligt Charlotte Deogan är skillnaderna "slående".

- Jag blev själv förvånad. Eftersom skillnaderna är som störst i reproduktiv ålder kan man misstänka att barnafödande och att bilda familj har stor påverkan på sexlivet, säger hon.

ANNONS

Undersökningen visar också att många män, framför allt unga, tittar på porr och att dessa män generellt sett är mer missnöjda med sina sexliv, än män som inte gör det. Dessutom säger var tionde man (9 procent) att de någon gång har gett ersättning i utbyte mot sex. Motsvarande andel bland kvinnor var 0,5 procent.

Därutöver visar det sig att många kvinnor varit utsatta för sexuella trakasserier någon gång och att många upplevt sexuella övergrepp (39 procent). Elva respektive sju procent av kvinnorna anger dessutom att de upplevt försök respektive blivit påtvingade samlag genom fysiskt våld eller hot om fysiskt våld.

- Tanken med den här studien är att den ska ligga till grund för en diskussion. För det finns saker i den som helt enkelt inte är acceptabla, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

TT

Fakta: Resultat från undersökningen

Enligt studien använder eller tittar 70 procent av männen på pornografi medan 70 procent av kvinnorna aldrig gör det.

41 procent av männen mellan 16 och 29 år tittar varje dag eller minst tre gånger i veckan på porr.

Nio procent av männen uppger att de gett ersättning till någon för sex. Motsvarande siffra för kvinnor är 0,5 procent. Bland dem som uppgett att de betalat för sex säger 80 procent att de gjort det utomlands.

42 procent av kvinnorna har varit utsatta för sexuella trakasserier någon gång (oönskade telefonsamtal, sms, sexuella inviter, och så vidare). Motsvarande andel för män är 9 procent.

39 procent har upplevt sexuella övergrepp (blivit kysst, smekt eller kladdad på). För män: 9 procent.

11 procent av kvinnorna anger att de upplevt försök till samlag genom fysiskt våld eller hot om fysiskt våld. För män: 1 procent.

7 procent av kvinnorna uppger att de upplevt påtvingat samlag genom fysiskt våld eller hot om fysiskt våld. För män: 1 procent.

Svarsfrekvensen i den aktuella undersökningen var 31 procent, men Folkhälsomyndigheten har gjort en bortfallsanalys och viktat resultatet.

Källa: Folkhälsomyndigheten

ANNONS