Arbetsförmedlingens uppdrag ska begränsas, anser Svenskt Näringsliv.
Arbetsförmedlingens uppdrag ska begränsas, anser Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv: Begränsa AF:s uppdrag

ANNONS
|

Svenskt Näringsliv riktar kritik mot Arbetsförmedlingen (AF) och menar att myndighetens uppdrag måste begränsas. Det skriver Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv, och Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på arbetsgivarorganisationen, på DN Debatt.

Arbetsförmedlingen ska också bli väsentligt bättre på mätning, utvärdering och uppföljning. Framförallt handlar det om insatser för långtidsarbetslösa som måste förstärkas, anser skribenterna.

De föreslår också att insatser som inte levererar läggs ner. Antalet stödprogram bantas och renodlas, och en 1:2-princip införs vilket innebär att för varje ny åtgärd avvecklas två andra.

TT

ANNONS