Ett kommunalt reningsverk med bassänger för rening av avloppsvatten Enköping.
Ett kommunalt reningsverk med bassänger för rening av avloppsvatten Enköping. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Svenska städer toppar EU:s knarkmätning

EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers drogvanor. De överlägset högsta koncentrationerna av amfetamin fanns i två svenska städer.

ANNONS

EU:s drogbyrå EMCDDA samlade förra året in analyser av avloppsvatten från 104 städer i 21 europeiska länder för att undersöka och jämföra drogvanorna bland dess invånare.

I sammanställningen, som genomförs årligen sedan 2011, ingick de svenska städerna Gävle, Sandviken och Växjö.

Proverna har samlats in under en veckas tid våren 2022 av myndigheterna i respektive stad. De har därefter analyserats för amfetamin, cannabis, ketamin, kokain, MDMA och metamfetamin.

Sverige i amfetamintopp

De absolut högsta nivåerna av amfetamin i relation till befolkningen konstaterades under mätperioden i Gävle och Sandviken, följt av städer i Belgien och Tyskland. Även 2020 och 2021 hörde de svenska städernas nivåer av amfetamin till de högst uppmätta.

ANNONS

En potentiell felkälla vid avloppsmätningar är att det inte alltid går att skilja på illegala och legala droger – exempelvis adhd-medicin som innehåller amfetamin.

Kokainhalterna var som högst i städer i Belgien, Spanien och Nederländerna. Överlägsen etta var hamnstaden Antwerpen – ett viktigt nav för kokainsmuggling till Europa.

Det ringar in en annan möjlig felkälla, nämligen att all narkotika i avloppsvattnet inte nödvändigtvis har konsumerats. Kokain som spolas ner i toaletten vid ett polistillslag kan exempelvis göra att mätvärdet skjuter i höjden.

Narkosmedel i Danmark

Metamfetamin gav överlägset högst utslag i Tjeckien. Cannabishalterna var högst i Spanien, Nederländerna, Portugal och Schweiz. MDMA var i sin tur vanligast i städer i Nederländerna och Belgien.

Högst nivåer av narkosmedlet ketamin, som undersökts för första gången, uppmättes i Danmark.

Kokain, MDMA och metamfetamin var vanligare i större städer och förekom i högre grad på helgdagar, enligt EMCDDA en indikation på mer rekreationellt bruk. Halterna av amfetamin och cannabis var jämnare fördelade över hela veckan.

Skillnader mellan städer i samma land kan enligt EMCDDA hänga samman med närvaron av universitet, nattliv och befolkningens åldersstruktur.

Rättelse: I en tidigare version uppgavs en kommun felaktigt vara med. Rätt är att Gävle, Sandviken och Växjö var med i projektet.

Fakta: Droger i avloppsvatten

Analyser av avloppsvatten har under pandemin använts för att bedöma smittspridningen i olika svenska städer. Mätningar av vattnet kan också användas i syfte att uppskatta narkotikabruk inom en befolkning.

2010 etablerades SCORE, ett europeiskt nätverk för standardiserad analys av avloppsvatten. Den gemensamma metoden gjorde det möjligt att jämföra mätningar i olika städer och länder.

Sedan 2011 har EU:s drogbyrå sammanställt och presenterat resultaten för dessa årliga mätningar där halterna av en rad droger kontrolleras i europeiska städer.

Mätningarna genomförs av lokala myndigheter i respektive stad på uppdrag av EMCDDA. Måttet som används är milligram per 1 000 invånare och dygn.

2022 års studie omfattar 104 städer, däribland Barcelona, Berlin, Genève, Helsingfors, Köpenhamn, Lissabon, Prag, Reykjavik och Zagreb. Undersökningen är EMCDDA:s största hittills.

Ett stort antal svenska städer genomför egna mätningar av narkotikaförekomst i avloppsvattnet, men bara Gävle, Sandviken och Växjö deltog i EMCDDA:s undersökning 2022.

Källa: EMCDDA, Svenska Miljöinstitutet

ANNONS