Det är tufft på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning visar en ny rapport. Arkivbild.
Det är tufft på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning visar en ny rapport. Arkivbild.

Svårt för funktionsnedsatta att få jobb

Det är fortsatt tufft på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Många uppger även att de har blivit diskriminerade, enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån.

ANNONS
|

Tillväxten har varit stark de senaste åren och från 2013 har sysselsättningsgraden ökat hos befolkningen, från 76 procent till 81 procent. För de 12 procent av befolkningen i åldern 16–64 år som uppger att de har en funktionsnedsättning – 750000 personer – är siffrorna dystrare. Där är ökningen bara två procentenheter: från 60 till 62 procent.

Maria Kindahl, avdelningschef på Arbetsförmedlingen, säger i ett pressmeddelande att statistiken visar att det finns en "outnyttjad potential som vi måste bli bättre på att ta tillvara".

Hos befolkningen i stort var arbetslösheten 5,9 procent under förra året, medan 11 procent av de som upplever att de har en nedsatt arbetsförmåga är utan sysselsättning.

ANNONS

Bland personer med en funktionsnedsättning, som dessutom säger sig ha en nedsatt arbetsförmåga, uppger 37 procent att de har upplevt diskriminering de senaste fem åren.

Förra året gick Arbetsförmedlingen ut med en kampanj för att informera om möjligheten att anställa personer med funktionsnedsättning. Nu kommer nästa steg i kampanjen som Maria Kindahl hoppas ska leda till att "fler arbetsgivare ska tänka i nya banor nästa gång de rekryterar".

TT

Fakta: Många känner sig diskriminerade

Drygt var fjärde person med funktionsnedsättning har svarat att de har utsatts för diskriminering de senaste fem åren, 33 procent av kvinnorna och 22 procent av männen.

Bland personer som också upplever att de har en nedsatt arbetsförmåga har 37 procent svarat att de utsatts för diskriminering, jämfört med 10 procent bland dem som inte har nedsatt arbetsförmåga.

Fler kvinnor än män, 8 respektive 3 procent, svarar att de diskriminerats på så vis att de inte kunnat delta i en utbildning som arbetsgivaren ordnat eftersom utbildningen inte har anpassats till funktionsnedsättningen.

Fler kvinnor rapporterar utsatthet för mobbning, 13 procent, och kränkningar, 15 procent. Bland män uppger 9 procent utsatthet för mobbning och lika många uppger utsatthet för kränkningar.

Källa: SCB

ANNONS