En av fyra upplever svårigheter i att balansera jobb med fritid. Arkivbild.
En av fyra upplever svårigheter i att balansera jobb med fritid. Arkivbild.

Svårare att balansera arbete och fritid

ANNONS
|

En av fyra förvärvsarbetande personer tycker att det är svårt att förena arbete med fritid, visar en undersökning från SCB. Den senaste mätningen visar på en ökning från 18 procent 2010–2011 till 25 procent 2016–2017, av antalet personer som minst en gång i veckan upplever att det är svårt att få ihop jobbet med övriga livet.

Undersökningen visade inte på någon stor skillnad mellan män och kvinnor, däremot spelar familj- och arbetssituation roll.

Veckoarbetstid spelar roll, fler av de som arbetar heltid upplevde en obalans, jämfört med deltidsarbetare. Bland de som jobbar skift eller har oregelbundna arbetstider svarade nästan fyra av tio att jobb och fritid är svårt att förena, en siffra som är dubbelt så hög jämfört med de som arbetar dagtid.

ANNONS

Små barn ruckar också på vågskålen. De med barn under 13 år upplevde oftare en obalans mellan jobb och fritid än andra förvärvsarbetare.

TT

ANNONS