Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det finns ett utbrett missnöje bland gymnasielärarna och många av dem funderar på att byta jobb. Arkivbild.

Studie: Missnöje bland gymnasielärarna

Fyra av tio gymnasielärare vill byta jobb och hälften måste arbeta på fritiden, enligt en studie från Luleå tekniska universitet.

Studien baseras på en enkät bland gymnasielärare över hela landet. Av de cirka 4 700 som fick enkäten svarade drygt hälften, 2 400, och en stor del av dem ser flera problem med sin nuvarande arbetssituation. Bland skälen anges bland annat hög arbetsbelastning. Hälften av lärarna uppger att de måste arbeta på sin fritid för att hinna med.

Även bristande kompetensutveckling är en starkt bidragande orsak till missnöjet bland de svarande.

- Att skicka i väg någon på kurs är inte heller alltid det mest effektiva, det behöver rymmas lärande i det dagliga arbetet. Det kan handla om att man hinner prata och lära av varandra, att ha tid för att diskutera saker, säger Karolina Parding.

Ökad byråkratisering

De kritiska punkterna hjälper till att teckna en större bild av en problematisk situation där lärarna upplever att de har begränsade möjligheter att påverka sin arbetsmiljö, säger Karolina Parding. Denna utveckling, fortsätter hon, har pågått sedan 1980-talet och kännetecknas av en ökad byråkratisering, som även syns i andra välfärdsbranscher.

- Förhoppningsvis börjar pendeln svänga åt det andra hållet nu. Kanske börjar man inse att de här yrkesgrupperna har hög utbildning och att de har kapaciteten att själva vara med och utforma arbetet i högre utsträckning än i dag, vi kanske får se mer av tillitsstyrning framöver.

Blicka framåt

Parding önskar att studien ska öka medvetenheten om lärarnas situation och leda till konkreta förbättringar där man blickar framåt snarare än att försöka sätta dit boven i dramat.

- Det är absolut centralt för ett demokratiskt samhälle att vi har en skola som fungerar, och då är utbildade lärare som har goda villkor i sitt arbete A och O. Därför är det väldigt viktigt att man lyfter lärarnas arbetssituation och gör något åt problemen. Vår studie är omfattande, vilket gör att resultaten bör tas på allvar.