Justitieminister Gunnar Strömmer (M) möter media efter mötet med rådet mot organiserad brottslighet.
Justitieminister Gunnar Strömmer (M) möter media efter mötet med rådet mot organiserad brottslighet. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Strömmer: Helt annan ungdomsbrottslighet

Justitieminister Gunnar Strömmer kallade till krismöte med anledning av rekryteringen av unga och barn till kriminella gäng.
– Det går inte att förstå den här brottsligheten som vilken annan ungdomsbrottslighet som helst, säger han.

ANNONS
|

Efter den senaste tidens dödsskjutningar i Sverige kallade justitieminister Gunnar Strömmer (M) på tisdagen till ett krismöte med rådet mot organiserad brottslighet.

Under mötet diskuterades hur nyrekryteringen av barn och unga till de kriminella gängen ska brytas.

– Det går inte att förstå den här brottsligheten, där unga både blir förövare och brottsoffer i väldigt grov brottslighet, som vilken annan ungdomsbrottslighet som helst, säger Gunnar Strömmer efter mötet.

Han beskriver det som en "helt annan kategori av ungdomsbrottslighet", med andra drivkrafter och helt andra strukturer jämfört med vad myndigheterna är vana vid.

Fåordiga kring "kurdiska räven"

Mötet sker i ljuset av de sju dödsskjutningar med kopplingar till gängkriminalitet som inträffat inom loppet av tio dagar i september.

ANNONS

Flera av dåden tros ha sin upprinnelse i en intern konflikt i det kriminella nätverket Foxtrot, som leds av Rawa Majid, även kallad den "kurdiska räven".

Han tros hålla sig undan i Turkiet, där han också fått medborgarskap. Därmed kan han inte utlämnas till Sverige.

Regeringen har varit fåordig kring vad som görs på politisk och diplomatisk väg för att komma åt Majid.

"Historisk satsning"

På TT:s fråga om Sveriges Natoprocess gör det svårare för regeringen att pressa Turkiet i frågan svara Gunnar Strömmer att det snarare är tvärtom.

– En stor förtjänst med Natoprocessen har varit etablerandet av en ömsesidig överenskommelse, som handlar om ett fördjupat samarbete både när det gäller terrorism och grov organiserad brottslighet, säger han.

Enligt Gunnar Strömmer gör regeringen nu också en "historiskt stor satsning" i budgeten både vad gäller rättsliga och sociala insatser för att bland annat bryta nyrekryteringen till kriminella gäng.

– Det gäller att komma ihåg att satsningarna på rättsväsendet i stort, inte minst på polisen, också är utomordentligt viktiga ur en brottsförebyggande synpunkt, säger.

Fakta: Rådet mot organiserad brottslighet

Rådet mot organiserad brottslighet tillsattes av regeringen i december 2022.

I rådet sitter utöver justitieministern också rikspolischefen, chefen för Polismyndighetens nationella operativa avdelning, riksåklagaren, generaltulldirektören samt generaldirektörerna vid Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket.

Källa: Regeringen

ANNONS