Antal fall per 100 000 invånare, över tjugo år.
Antal fall per 100 000 invånare, över tjugo år. Bild: Johan Hallnäs/TT

Strokefallen minskar och färre dör

ANNONS

Omkring 25 100 personer i Sverige drabbades i fjol av en stroke, cirka 300 färre än året innan, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Antalet strokefall i landet har halverats under 2000-talet likaså antalet personer som avlider. Under 2022 avled cirka 5 600 personer med stroke som dödsorsak, 300 färre än året innan.

Av dem som i fjol drabbades av en stroke var majoriteten 70 år eller äldre. Knappt fyra procent var yngre än 50 år. Bland de personer som avled var nio av tio 70 år eller äldre.

Det är fortsatt vanligare att män drabbas av en stroke än kvinnor, visar siffrorna.

ANNONS

Minskat antal dödsfall och färre som drabbas kan bland annat förklaras av att vården blivit bättre på att förebygga stroke, enligt Socialstyrelsen.

Fakta: Symtom vid stroke

Vanliga symtom vid stroke är plötslig förlamning och känselnedsättning i kroppens ena sida, talsvårigheter och förlust av synfält.

Yrsel, huvudvärk, illamående och kräkningar är andra symtom.

Nästan hälften av de drabbade har svårt att svälja i det akuta skedet.

Här är vanliga kännetecken på att någon har fått en stroke. Testet kallas Akut-testet:

Ansikte: Be personen att le. Om mungipan hänger, ring 112.

Kropp: Lyft armarna i tio sekunder. Om en arm faller, ring 112.

Uttal: Om personen talar sluddrigt eller inte hittar rätt ord, ring 112.

Tid: Varje sekund är livsviktig. Vänta inte, ring 112.

Källa: Hjärt-lungfonden

ANNONS