Polisförbundets ordförande Lena Nitz. Arkivbild.
Polisförbundets ordförande Lena Nitz. Arkivbild.

Stora brister i polisorganisation

Polisens nya organisation har stora brister, enligt en rapport från statskontoret. Bland annat anser en majoritet av åklagarna att förmågan att utreda brott försämrats till följd av omorganisationen.

ANNONS
|

"Vi har länge fört fram kritik kring hur styrningen inom den nya polisorganisationen fungerar. Det är för otydligt vilket ansvar och mandat chefer ute i organisationen har. Det skapar osäkerhet, brist på handlingskraft och ibland alldeles för långa beslutsprocesser", skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz i ett pressmeddelande.

Delrapporten visar att den interna styrningen inom polisen har brister i samordning, förankring och att styrningen inte alltid bygger på tillräckliga analyser. Det saknas full kontroll över hur beslut genomförs och vilka resultat som uppnås.

"Det gör att linjecheferna i praktiken inte kan leva upp till de krav som ställs", skriver Lena Nitz.

ANNONS

Omorganisationen syftade bland annat till att skapa en mer tillgänglig polis, närmare medborgarna. Utvärderingen visar att förutsättningarna för lokalt polisarbete har stärkts. Men enligt Polisförbundet gör personalbristen att polisen har svårt att möta medborgarnas behov och hinna med förebyggande arbete.

Statskontoret utvärderar ombildningen av polisen på uppdrag av regeringen.

TT

ANNONS