Kosterhavets nationalpark är Sveriges enda marina nationalpark och ligger i Västra Götalands län. Den omfattar 38 000 hektar hav. Arkivbild.
Kosterhavets nationalpark är Sveriges enda marina nationalpark och ligger i Västra Götalands län. Den omfattar 38 000 hektar hav. Arkivbild.

Stor brist på havsreservat

Stora naturområden skyddas i Sverige genom att vara naturreservat. Men nästan alla skyddade områden finns på land, och havreservat utgör endast en väldigt liten del.

ANNONS
|

Bara en liten del av Sveriges naturreservat finns till havs, det visar en doktorsavhandling som naturvårdsforskaren Kjell Grip publicerat via Stockholms universitet, rapporterar Vetenskapsradion. Avhandlingen visar att det i dagsläget endast finns ett 70-tal marina naturreservat att jämföra med över 4200 naturreservat på land i Sverige.

- Jag blev förvånad. Jag visste att det var en skillnad, men att skillnaden var så stor visste jag inte, säger Kjell Grip till Vetenskapsradion.

ANNONS

Även sett till ytan är skillnaden stor. Havsreservaten utgör 300000 hektar att jämföra med de tre miljoner hektar av naturreservat som finns på land. I avhandlingen har Kjell Grip intervjuat representanter från Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten och kustlänsstyrelserna. De har förklarat bristen av marina naturreservat med en bristande kunskap och ett lågt intresse.

Men det marina intresset har på senare år fått ett uppsving. När miljöfrågan blivit allt mer närvarande har kunskapen om havens biologiska mångfald ökat och förra året skapade till exempel Mexiko ett jättelikt havsreservat för att bevara valar, vingrockor, sköldpaddor och tonfisk. Det utlystes även 2016 ett marint reservat stort som tre Sverige i Rosshavet i Antarktis, där det ryms över 10000 olika djurarter.

- Nu har man ju fått upp ögonen för det här. Kravet på att skydda marina områden ställs från allt fler organisationer. Och man kan tänka sig att i framtiden med ytterligare teknikutveckling när det gäller undervattensundersökningar kommer intresset växa ytterligare, säger Kjell Grip.

TT

ANNONS